[quote]Sněmovna ve středu v prvním čtení podpořila vládní návrh na vznik nového Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Bude mít za úkol hlídat rovný přístup státu při přidělování kapacity jednotlivým dopravcům na přeplněných železničních tratích nebo chránit spoje objednané a financované z veřejných peněz proti komerčním linkám. Na starosti bude mít i přístup k letecké infrastruktuře.[/quote]

V čele úřadu bude stát předseda, kterého bude jmenovat a odvolávat vláda. Podle důvodové zprávy si pořízení nového kancelářského vybavení pro nový úřad vyžádá nejvýše 2,5 milionu korun, koupě dvou až tří aut by měla vyjít do 1,5 milionu korun, platy předsedy a místopředsedy úřadu by si měly vyžádat každoročně asi čtyři miliony korun. Úřad bude muset o svém hospodaření a činnosti každoročně podávat zprávu Sněmovně.

Vznik regulačního orgánu, který by nebyl závislý na ministerstvu dopravy, je jednou z podmínek dalšího otevírání trhu s osobní železniční dopravou soukromým společnostem.

Nyní o přidělování volné železniční kapacity rozhoduje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a případné spory řeší Drážní úřad. Ten je ale přímo podřízený ministerstvu dopravy, které zároveň vykonává akcionářská práva k jednomu z dopravců, Českým drahám. Kvůli tomu, že současný stav nesplňuje podmínky EU o nediskriminačním přístupu k jednotlivým dopravcům, má podle ministerského návrhu vzniknout nový úřad. Přejde tam část úředníků z Drážního úřadu a ministerstva, kteří se touto agendou zabývají.

Nově jim přibude práce v souvislosti s ochranou spojů vypravovaných v závazku veřejné služby. Tyto spoje dotované z veřejných peněz si podle ministerstva dopravy zaslouží ochranu mimo jiné proto, že komerční doprava se soustřeďuje jen na silně využívané linky a finančně zajímavé časy, a není tak schopná kompletně pokrýt přepravní potřeby zejména na méně frekventovaných tratích nebo v méně využívaných časech.

Kromě sporů mezi dopravci má nově zřizovaný úřad rozhodovat spory mezi poskytovateli evropské služby elektronického mýta pro kamionové dopravce, nebo řešit spory o poplatky na letištích vůči jednotlivým dopravcům.

Sněmovna podpořila i související novelu drážního zákona, která reaguje na zřízení nového úřadu. Tato novela dopravcům uloží mimo jiné přijmout plán obchodní činnosti obsahující alespoň údaje o zamýšleném rozsahu činnosti a způsobu jejího finančního zajištění.

Drážní novela také mění pravidla pro kácení dřevin na dráze. K odstraňování dřevin kvůli zajištění provozuschopnosti dráhy už nebude třeba povolení orgánu ochrany přírody. Bude se mu však muset oznámit 15 dní předem a pokud orgán ochrany přírody bude chtít kácení zakázat nebo omezit, bude tak smět učinit pouze na základě závazného stanoviska správního drážního úřadu.

Zdroj: ČTK