[quote]Zjednodušit celní řízení pro menší firmy a dovozce má nový celní zákon, který schválila Sněmovna. Má také sjednotit současné postupy pro celní dohled, kontrolu a řízení, včetně zajištění cla, vyměření a jeho výběr. Nyní zákon dostane k projednání Senát.[/quote]

Pro cla a obchod by se tak měly ve větší míře využívat moderní nástroje a technologie, především elektronické prostředí. Nový zákon má především přizpůsobit tuzemské zákony novému celnímu kodexu Unie účinnému od letošního května. Vláda v souvislosti s jeho přijetím nepředpokládá významné finanční dopady na státní rozpočet.

Pokud například firma tzv. poskytne jistotu složením částky na účet, bude moci tuto jistotu používat k zajištění celního dluhu opakovaně pro více obchodů. To má podle vlády usnadnit život hlavně menším podnikům, které nebudou muset zajišťovat celní dluh opakovaným skládáním peněz.

Nový celní zákon kromě jiného stejně jako ten dosavadní umožní kontrolu poštovních zásilek i v tom případě, pokud se na ně vztahuje listovní tajemství. Půjde o případy důvodného podezření, že zásilka obsahuje zboží podléhající celnímu dohledu.

S novým celním zákonem poslanci schválili i vládní návrh, který mění související zákony. Například finanční a celní správa podle ministra financí Andreje Babiše získají celostátní působnost k daňové kontrole. Celníci nově budou moci prověřovat spáchání trestných činů u daně z přidané hodnoty.

Tento související návrh zákona také zasahuje do zákona o DPH a do problematiky svobodných pásem, někdy nazývaných bezcelní zóny. Vyvolal rozsáhlou debatu mezi pravicí a ministrem Babišem. Svobodná pásma jsou územím uvnitř EU, která ale úředně nespadají do celního území unie. V tuzemsku je jich deset. Pokud tuzemský vývozce umístí zboží do tohoto pásma, je podle dosavadního zákona zboží osvobozeno od DPH a vývozce má nárok na odpočet daně.

Podle ministerstva financí se ale tento instrument dá zneužít k machinacím, protože většina zboží se z pásem vyváží za nižší ceny, než za jaké se do nich dodává. Rizikem také podle MF je, že ve svobodném pásmu se zboží prodá, ale nevyveze a vrací se do tuzemska s nižším základem daně a dovozce pak tedy zaplatí nižší daň. Babiš řekl, že v posledních dvou letech se podle celní správy umísťovalo zboží do těchto pásem v 98 procentech jen kvůli snížení ceny. Vláda proto navrhla, aby vývozce musel vývoz prokazovat potvrzením celního úřadu o tom, že zboží již opustilo území EU.

Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury však vláda svým návrhem svobodná celní pásma v konečném důsledku ruší. Předložil proto pozměňovací návrh, který odůvodnil potřebou podpory exportu a který zvýhodnění pásem zachovával. Poslanci ale jeho návrhy neschválili.

Zdroj: SOCR ČR

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno