[quote]Sněmovna zřejmě schválí vládní návrh na vznik nového Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Bude mít za úkol hlídat rovný přístup státu při přidělování kapacity jednotlivým dopravcům na přeplněných železničních tratích nebo chránit spoje objednané a financované z veřejných peněz proti komerčním linkám. Na starosti bude mít i přístup k letecké infrastruktuře. Poslanci včera předlohu projednali ve druhém čtení, hospodářský výbor ji doporučil schválit. Poslanci by vznik regulátora mohli schvalovat koncem června.[/quote]

Kromě sporů mezi dopravci má nově zřizovaný úřad rozhodovat spory mezi poskytovateli evropské služby elektronického mýta pro kamionové dopravce, nebo řešit spory o poplatky na letištích vůči jednotlivým dopravcům.

Vznik regulačního orgánu, který by nebyl závislý na ministerstvu dopravy, je jednou z podmínek dalšího otevírání trhu s osobní železniční dopravou soukromým společnostem. Nyní o přidělování volné železniční kapacity rozhoduje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a případné spory řeší Drážní úřad. Ten je ale přímo podřízený ministerstvu dopravy, které zároveň vykonává akcionářská práva k jednomu z dopravců, Českým drahám. Kvůli tomu, že současný stav nesplňuje podmínky EU o nediskriminačním přístupu k jednotlivým dopravcům, má vzniknout nový úřad.

Poslanci současně s tím propustili do třetího čtení i související novelu zákona o drahách, která reaguje na zřízení drážního regulátora. Nově upravuje kategorizaci drah a zavádí kategorii místní dráhy. Řeší také přidělování kapacity na dráze, nově upravuje postup provozovatele dráhy při jednání s dopravci o přístupu k drážní infrastruktuře pro účely tvorby jízdního řádu.

Drážní novela také mění pravidla pro kácení dřevin na dráze. K odstraňování dřevin kvůli zajištění provozuschopnosti dráhy už nebude třeba povolení orgánu ochrany přírody. Bude se mu však muset oznámit 15 dní předem a pokud orgán ochrany přírody bude chtít kácení zakázat nebo omezit, bude tak smět učinit pouze na základě závazného stanoviska správního drážního úřadu.

František Laudát navrhl do zákona o drahách vložit ustanovení, podle něhož by stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo metra byla veřejně prospěšnou stavbou. Obdobný návrh předložil i Ladislav Pleticha. Jaroslav Foldyna předložil návrh, který v zákoně o pozemních komunikacích nově vymezuje souvisle zastavěné území obce kvůli stanovení ochranného pásma. Foldyna už dříve stejný návrh předložil jako samostatný návrh zákona, vláda s ním ale vyslovila nesouhlas.

Zdroj: ČTK

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno