[quote]Sokolov vybere nového provozovatele městské hromadné dopravy prostřednictvím koncesního řízení. Město ponese rizika a bude inkasovat tržby, provozovateli zaplatí paušál. Rada města tak zamítla varianty, že by město založilo vlastní dopravní podnik nebo za tímto účelem vytvořilo společný podnik s některým dopravcem. Smlouvu se současným provozovatelem má Sokolov do konce roku 2018, novou chce uzavřít na deset let.[/quote]

Sokolov si nyní nechá od externí advokátní kanceláře připravit návrh podmínek zadávacího řízení. Město už rozhodlo i o způsobu financování provozu MHD.

,,Ten, kdo provozuje městskou hromadnou dopravu, nenese riziko poklesu tržeb. To riziko nese zadavatel, to znamená město. Ale zároveň město je ten, kdo tržby z provozu MHD obdržuje. Na základě smlouvy město platí za poskytnuté služby, ale tržby z provozu zůstávají městu,“ vysvětlil místostarosta Pavel Rybář.

Další možnost byla, že by tržby inkasoval přímo provozovatel, který by zároveň nesl i všechna rizika.

Smlouvu s novým provozovatelem chce Sokolov uzavřít na následujících deset let. I to byl důvod, proč se město rozhodlo pro pomoc externí advokátní kanceláře. Podmínky zadávacího řízení by měly pokrýt všechny eventuality, které by v následujících letech mohly nastat.

,,V podmínkách by mělo stát, například kolik a jak vybavených autobusů by mělo MHD zajišťovat, na jaký pohon, zda budou nízkopodlažní a tak dále,“ doplnil Rybář.

Město se chce vyhnout některým problémům, které v minulosti s dopravci muselo řešit, jako je třeba používání zastaralých autobusů.

V současné době zajišťují MHD v Sokolově Autobusy Karlovy Vary. Autobusy kromě Sokolova v rámci MHD obsluhují i okolní obce. Po navýšení příspěvku kvůli zvýšení mezd řidičů zaplatí letos obce za provoz MHD asi 12 milionů korun, z toho devět milionů jde z rozpočtu Sokolova.

Zdroj: ČTK