[quote]Celá řada výzkumů dokazuje, že grafen zvyšuje efektivitu solárních článků. Tým výzkumníků z Číny využil pozoruhodné vlastnosti tohoto materiálu a vytvořil solární článek do každého počasí – tedy takový, který generuje elektřinu i tehdy, kdy obyčejné solární články selhávají – za deště.[/quote]

Jednou z nejdůležitějších vlastností grafenu je jeho vodivost, což znamená, že elektrony mohou volně proudit po povrchu. To po vložení do vodného roztoku propůjčuje materiálu schopnost navázat na sebe pár kladně nabitých iontů se záporně nabitými elektrony. Tento děj se nazývá Lewisova acidobazická reakce. Tohoto principu se využívá kupříkladu při odstraňování iontů olova a organických barviv z roztoků. Právě na tomto principu vystavěl tým vedený Qunweiem Tangem novou technologii.

 

Dešťová voda obsahuje určitá množství různých druhů solí, jejichž molekuly se rozpadají na kladné a záporné ionty. Jakmile přijde voda do kontaktu s grafenem, tak se kladně nabité ionty naváží na elektrony na povrchu materiálu. Tehdy se na povrchu zformuje dvojitá vrstva elektronů a kladně nabitých iontů vytvářející tzv. pseudokondenzátor. Rozdíl v potenciálu mezi těmito dvěma vrstvami je dostatečně velký na to, aby zařízení bylo schopné generovat napětí a proud.all-weather-solar-cells-1

Laboratorní testy a simulace potvrdily tuto teorii. Prototyp solárního článku potaženého tenkou vrstvou grafenu byl vystaven mírně slané vodě, která měla představovat vodu dešťovou. Tímto způsobem se podařilo vygenerovat stovky mikrovoltů a dosáhnout účinnosti přeměny solární energie na elektrickou 6,5 %. Vědci věří, že se jim podaří účinnost zvýšit natolik, že solární panely do každého počasí budou běžně dostupné.