Zdroj: pixabay.com

[quote]Migrace: z poznámek komisaře Avramopoulose o obnovené podpoře Itálie a o pokroku v oblasti přemísťování a přesídlení 26.7. v Bruselu[/quote]

Kolegium komisařů diskutovalo o naší práci na migraci ve všech jejích aspektech, a především se zabývalo naléhavou situací na trase středním Středomořím. Evropa nadále čelí vysokým migračním tlakům. A Itálie víc než (téměř) všechny ostatní státy. Komise tuto záležitost nezjistila poprvé.
Když nastoupil do úřadu předseda Juncker, vytvořil post komisaře EU pro migraci, protože věděl, že migrace musí být pro náš mandát prioritou číslo jedna.

Byl jsem hrdý na to, že jsem přijal toto místo a od té doby jsme společně pracovali na evropském přístupu k řešení migrace. A začínáme vidět výsledky; už se nenacházíme ve stejné krizové situaci, jako tomu bylo před dvěma lety. Ale Itálie stále potřebuje naši podporu.
Minulou noc jsme zaslali italskému předsedovi vlády dopis, v němž jsme  jasně uvedli, že Komise problém nevzdává a nezastaví se. Jsme připraveni okamžitě podniknout jakékoli kroky, které italská vláda považuje za užitečné, včetně opatření:

– urychlit přemístění;

-zmobilizovat dodatečné nouzové financování;

-nasazení personálu agentury EU na podporu procesu návratu a azylu.

Také jsme vytvořili kontaktní tým pro Itálii, který zajistí rychlé reakce na situaci.
A pokračujeme v plné rychlosti v  naší práci, abychom zapojili naše partnerské země, abychom přinesli dlouhodobá řešení.

V pondělí jsem byl v Tunisu, abych se setkal s našimi severoafrickými partnery, abychom viděli, jak můžeme dále spolupracovat. Bylo to mimořádně plodné setkání, ve kterém jsme všichni souhlasili, že dnešní situace není italským ani evropským problémem, ale že je třeba řešit jej na obou stranách Středomoří. Jsem rád, že bychom měli být schopni znovu zahájit jednání s Tuniskem o dohodě o zpětném přebírání osob na podzim. A že Libye brzy bude schopna s pomocí Itálie a EU vyhlásit svou vyhledávací a záchrannou oblast.

Jedná se o důležité kroky, ale abychom uspěli v budoucnu, budeme potřebovat, aby se všechny členské státy EU zapojily více. Začíná to s trustovým fondem EU-Afrika-potřebujeme více příspěvků na projekty v Libyi a severní Africe. Nelze předpokládat, že se EU podaří uvolnit z rozpočtu EU 2,6 miliardy EUR, ale že členské státy mohou mezi sebou získat pouze 200 milionů EUR.

Vidíme, že příspěvky začínají nyní přicházet, ale členské státy musí věc brát vážně. .
Dovolte mi nyní soustředit se na relokaci. Poslední zpráva Komise o přemístění a přesídlení obsahuje velmi dobré novinky. Přestěhovalo se více lidí se než kdy jindy-téměř 3 000 lidí za jediný měsíc, čímž se celková hodnota zvýšila na více než 24 000 lidí.

Ale v Itálii a Řecku je stále připraveno k přemístěno nejméně 5 000 lidí-ale ještě více je zaregistrováno. Naším cílem je a zbývá zajistit, aby se oprávněné osoby přestěhovaly do konce září 2017. Je to možné v každém případě; i v případě, že program přemístění skončí v září, ale to zákonné povinnosti členských států neumožňují.

Členské státy budou muset přemístit způsobilé kandidáty, kteří dorazí do konce září.
Většina členských států vyvíjí obrovské úsilí v reálném evropském duchu. Vítám oznámení Španělska a Německa, že zvýší nebo urychlí cestu pro přemístění.

Vím, že některé členské státy (Finsko, Litva a Lucembursko, Malta a Lotyšsko) již přemístění provádějí, nebo je budou provádět. Chtěl bych pochválit zejména Švédsko, že navzdory vysokému počtu žadatelů o azyl, které obdrželo v posledních letech, se s největší pravděpodobností podaří přemístit více než 60 % jeho kvóty do jednoho a půl měsíce.

Současně lituji, že některé další členské státy nadále neprokazují solidaritu a ignorují naše opakované výzvy k účasti na tomto společném úsilí. Proto Komise zaslala odůvodněná stanoviska České republice, Maďarsku a Polsku za nedodržování svých zákonných povinností týkajících se přemístění. Jedná se o druhou fázi řízení o porušení právních předpisů Komise těmito třemi členským státům. Ve své odpovědi žádný z těchto členských států neuvedl, že přemístí několik žadatelů rychle na své území. Žádný z argumentů, které předložili, neopravňuje neplnit rozhodnutí o přemístění.

V této souvislosti také vítám stanovisko generálního advokáta, které bylo vydáno. Potvrzuje, že rozhodnutí o přemístění jsou přiměřenými opatřeními ke zmírnění zatížení Řecka a Itálie.
Ale je jasné, že dveře jsou stále otevřené. Pokud se tyto členské státy rozhodnou změnit své postavení, jsme připraveni s nimi spolupracovat, abychom řešili jejich obavy.

Znovuusídlování konečně zůstává příkladem úspěchu. 17 179 lidí z 22 504 dohodnutých bylo přesídleno. Úsilí však zůstává nerovnoměrné. Řada členských států dosud znovu nepřijalo jedinou osobu.

Vyzývám tyto členské státy, aby splnily své závazky. Přesídlení je klíčovým prvkem naší vnější politiky a vybízíme členské státy, aby se zasadily o více míst pro přesídlení také ze severní Afriky.
EU bude nadále podporovat toto úsilí a mobilizovat 10 000 eur pro každou znovu usídlenou osobu.
To je klíčové pro naši práci při řešení situace v centrálním Středomoří. Tímto způsobem nahrazujeme nebezpečné, nelegální přejezdy, bezpečnými a legálními cestami. Jsem přesvědčen, že společně se můžeme dokázat vyrovnat s výzvou migrace. Mimo to, pokud budeme spolupracovat, jsem přesvědčen, že můžeme těžit z výhod.

 

EU spouští nový humanitární program pro integraci a ubytování uprchlíků v Řecku

Evropská komise představila 27.7. nový soubor projektů mimořádné podpory, jejichž cílem je pomoci uprchlíkům v Řecku. Jejich hodnota činí 209 milionů eur. Tato pomoc zahrnuje i spuštění stěžejního programu „Mimořádná podpora pro integraci a ubytování“ (ESTIA), který pomůže uprchlíkům a jejich rodinám pronajmout si ubytování ve městě a poskytne jim peněžitou pomoc. To představuje změnu oproti předchozím humanitárním projektům, které poskytovaly hlavně podporu na ubytování v táborech a na přímé dodávky.

Komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides k tomu uvedl: „Dnes otevíráme novou kapitolu v životě uprchlíků v Řecku. Tyto nové finanční prostředky představují zásadní změnu ve způsobu, jakým pomáháme zlepšit životy těchto lidí. Cílem těchto nových projektů je dostat uprchlíky ven z táborů, zajistit pro ně běžné ubytování a pomoci jim žít bezpečnější a normálnější život. Spolu s našimi partnery v oblasti humanitární pomoci a národními úřady jsme odhodláni pomoci těm nejzranitelnějším uprchlíkům a splnit svou humanitární povinnost nákladově efektivnějším způsobem.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos doplnil: „Evropa znamená solidaritu a dnešní rozhodnutí je toho důkazem. Komise stála Řecku po boku od samého počátku a společně jsme již urazili notný kus cesty. Projekty, které jsme dnes spustili, jsou součástí naší širší podpory pro tuto zemi, ale i pro ty, kdo potřebují naši ochranu. Řecko má na řešení migrační krize k dispozici přibližně 1,3 miliardy eur z finančních prostředků EU.“

Smlouvy v rámci programu ESTIA oznámila Komise a Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR). Finanční prostředky, které byly dnes poskytnuty, doplňují 192 milionů eur smluvně zadaných prostřednictvím nástroje EU pro mimořádnou podporu v roce 2016, a tedy více než zdvojnásobují mimořádnou podporu pro Řecko, jejíž celková výše pak činí 401 milionů eur. Evropská unie mobilizovala celkem více než 1,3 miliardy eur (do roku 2020) pro Řecko na pomoc při řízení migrace a správě vnějších hranic, a to prostřednictvím různých způsobů financování. Program ESTIA má rozpočet ve výši 151 milionů eur a je složen z těchto prvků:

Nájemní bydlení až pro 30 000 osob

Projekt realizovaný ve spolupráci s UNHCR v rámci programu ESTIA v hodnotě 93,5 milionu eur bude akcí velkého rozsahu, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky uprchlíků tím, že se zajistí 22 000 míst pro jejich ubytování ve městech. Tím se počet uprchlíků žijících v pronajatých bytech v Řecku zvýší do konce roku 2017 na 30 000. Přibližně 2 000 pronajímaných ubytovacích míst se bude nacházet na řeckých ostrovech a převážná část pronajímaných bytů ve městech v kontinentálním Řecku. Místním vlastníkům pozemků bude z těchto bytů plynout stabilní a spolehlivý příjem. Řada obcí v Řecku je rovněž formálně součástí tohoto projektu.

Peněžitá pomoc pro uprchlíky na uspokojení základních potřeb

Další projekt s UNHCR v rámci programu ESTIA v hodnotě 57,6 milionu eur vytvoří základní záchrannou sociální síť pro všechny žadatele o azyl a uprchlíky v Řecku tím, že jim prostřednictvím speciální karty poskytne předem stanovenou měsíční částku peněžních prostředků. Cílem je umožnit uprchlíkům důstojným způsobem uspokojit jejich základní potřeby. Tyto dávky jsou v celé zemi stejné, jsou vázány na řeckou nouzovou záchrannou sociální síť a jsou založeny na velikosti rodiny uprchlíka. Pomocí této karty mohou uprchlíci uspokojit své základní potřeby, jako jsou potraviny, léky a veřejná doprava. Tyto finance se pak zároveň vrací zpět do místní ekonomiky, rodinných obchodů a poskytovatelům služeb.

Zbývající finanční prostředky budou poskytnuty humanitárním nevládním organizacím, aby doplnily stávající projekty, které řeší naléhavé humanitární potřeby v Řecku. Jedná se o přístřeší, základní zdravotní péči, psychosociální podporu, zlepšení hygienických podmínek, jakož i neformální vzdělávání.

Souvislosti

Za naléhavých a výjimečných okolností, jako je zvýšený příliv uprchlíků v Evropě, může Evropská komise financovat humanitární pomoc pro lidi v nouzi na území EU prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu. Do roku 2018 bude prostřednictvím partnerských organizací, jako jsou agentury OSN, Červený kříž a nevládní organizace, poskytnuto až 700 milionů eur z prostředků EU.

Humanitární podpora ze strany Komise doplňuje další finanční nástroje EU, které již poskytují významné finanční prostředky na pomoc v Řecku, jako je Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a program EU v oblasti zdraví. Doplňuje rovněž dobrovolné nabídky materiální pomoci od států účastnících se mechanismu civilní ochrany EU.