Zdroj: www.pixabay.com

[quote]Srážku letadla s ptákem lze obecně chápat jako mimořádnou událost, která může leteckého přepravce zprostit povinnosti nahradit cestujícím škodu v případě významného zpoždění letu. Firma tím však nemůže zdůvodňovat úplně celou délku následného zpoždění, třeba v situaci, kdy letadlo opakovaně kontroluje. Uvedl to včera evropský soud k případu dvou českých občanů, kteří se domáhají kompenzace u společnosti Travel Service.[/quote]

Pasažéři leteckých společností mají podle unijních pravidel právo na odškodnění, přesáhne-li zpoždění letu tři hodiny. Letecký přepravce ale náhradu platit nemusí, když je zpoždění způsobené mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné přes přiměřená protiopatření zabránit.

Unijní soud včera rozhodl, že ke zjištění, zda by firma měla odškodné platit, je od celkového zpoždění letu třeba odečíst zdržení skutečně způsobené onou mimořádnou okolností či jejími důsledky.

Evropský soud nerozhoduje přímo o tom, zda má firma odškodné zaplatit. Reaguje jen na otázku českého soudu, který požádal o výklad souvisejícího evropského práva. V tomto případě se na instituci EU obrátil Obvodní soud pro Prahu 6 v kauze dvou českých občanů, kteří kvůli více než pětihodinovému zpoždění letu z Ostravy do Burgasu žádají od Travel Service odškodné zhruba 13.500 Kč a náklady řízení.

Loni generální advokát soudu EU navrhl rozhodnutí v tom smyslu, že srážka letadla s ptákem není mimořádnou okolností ve smyslu unijních nařízení a firma by tak měla platit. Soud včera ve svém rozhodnutí zvolil komplikovanější řešení.

Došel totiž k závěru, že střet letadla s ptákem a případné následné poškození stroje nejsou „vnitřně spjaty se systémem fungování letounu“, nejsou vlastní běžnému výkonu činnosti dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole. Proto je třeba jej pokládat za mimořádnou okolnost, na kterou se unijní nařízení vztahuje.

Zároveň ale soud také řešil, zda společnost Travel Service po střetu udělala vše co mohla, aby zpoždění zabránila. Připomněl, že letadlo na letišti v Brně prohlédl místní odborník, následně však vlastník stroje trval na tom, aby byl do města dopraven odjinud další technik k opětovnému prověření letounu. Žádná z obou kontrol nakonec nic neodhalila.

„Druhá kontrola letounu nebyla nezbytná k ověření způsobilosti daného letounu k letu, takže zpoždění, které bylo způsobeno takovou kontrolou, nelze odůvodnit z hlediska povinnosti k náhradě škody,“ uvedl včera soud.

Připomněl také, že letecký přepravce by měl učinit opatření, aby mimořádným okolnostem zabránil, nemůže ale kvůli tomu podstoupit „nepřiměřené oběti s ohledem na kapacity jeho podniku“. Firma tak není odpovědná za to, že správci letišť či řídící letového provozu případně nedodrží své povinnosti a sami nepřijmou odpovídající preventivní opatření.

Případ se v Česku dostal až k ústavnímu soudu. Ten v listopadu 2014 vyhověl firmě Travel Service a vrátil věc k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 6, který se s žádostí o vysvětlení následně obrátil na soud evropský.

Zdroj: ČTK