[quote]Městský soud v Praze se bude příští týden zabývat žalobou na hlavní město kvůli koridoru Pražského okruhu, vyplynulo z rozpisů soudních jednání. Žalobu podalo osm městských částí, čtyři středočeské obce a několik majitelů domů a bytů v okolí plánované trasy. Požadují zrušení části aktualizace zásad územního rozvoje, která koridor vymezila. Stavba by podle nich přivedla tranzitní dopravu do obydlených oblastí a zhoršila by životní prostředí obyvatel.[/quote]

Na straně žalobců jsou městské části Dolní Chabry, Ďáblice, Praha 20, Lysolaje, Nebušice, Satalice, Suchdol a Vinoř, přidaly se také obce Jenštejn, Přezletice, Radonice a Podolanka. Žaloba tvrdí, že opatření ze září 2014, kterým Praha aktualizovala zásady územního rozvoje, není v souladu se zákonem a nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem. Hlavní město prý mimo jiné nesprávně a neúplně vyhodnotilo dlouhodobé vlivy na životní prostředí a zdraví.

„Navrhovatelé zejména konstatují, že realizací záměru pražského silničního okruhu by došlo k přivedení tranzitní dopravy do obydlených oblastí nebo do jejich blízkosti, a tím i ke zhoršení životního prostředí jejich občanů – zejména zvýšení jejich zátěže hlukem a imisemi prachu a dalších zdraví škodlivých látek,“ stojí v obsáhlé žalobě.

Žalobci dodávají, že v případě Dolních Chabrů, Prahy 20, Satalic a Suchdola by navíc dálnice rozdělila katastry a omezila by přirozený rozvoj zejména v oblasti bydlení.

Stěžovatelé dále namítají, že jejich připomínky k aktualizaci nebyly řádně projednány, posouzeny prý řádně nebyly ani jiné varianty vedení okruhu. Proto považují zásah do rozvoje městských částí za nepřiměřený a nedostatečně odůvodněný.

„S ohledem na výše uvedené nezákonnosti a vady dokumentace navrhovatelé tvrdí, že zastupitelům i veřejnosti byly předloženy nesprávné, neobjektivní a účelové podklady pro jejich zásadní politické rozhodnutí,“ uvádí žaloba.

Středočeské obce, v jejichž katastrálním území má být koridor dokončen, kritizují i to, že rozhodnutím pražského magistrátu bylo dotčeno jejich právo na samosprávu a udržitelný rozvoj.

Silniční okruh kolem Prahy se podle oficiálního webu stavby stane po svém dokončení jednou z dopravně nejzatíženějších komunikací v České republice. Má přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Praze i ke zlepšení životního prostředí. Stavba je rozdělena do 11 úseků, z nichž sedm je již v provozu. Chybí část mezi Ruzyní, Suchdolem a Běchovicemi.

Radnice proti trase okruhu protestují již řadu let, v minulosti uspěly u Nejvyššího správního soudu, který zrušil platnost původních zásad územního rozvoje kvůli nedostatečnému vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Při schválení aktualizovaných zásad uvedl tehdejší primátor Tomáš Hudeček, že Praha se s výtkami vypořádala.

Veřejné projednání správní žaloby soud naplánoval na středu 10. února.

Zdroj: ČTK

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno