[quote]Spolupráce Svazu průmyslu a dopravy ČR a Akademie věd ČR vstoupila do nové, vstřícnější a efektivnější fáze. Přelomovým momentem se po delší době vyjednávání stalo setkání vedení obou institucí. Jeho předmětem byla zejména snaha o zlepšení transferu poznatků do praxe.[/quote]

Obě strany se sešly počátkem prosince, aby deklarovaly potřebu spolupráce pro zajištění konkurenceschopnosti ČR. Shoda panovala v tom, že obě nezávislé organizace musí vidět budoucnost výzkumu, vývoje a inovací a jejich trendů za horizontem delším než jedno politické volební období. Zájmem obou stran je zlepšení spolupráce průmyslové a výzkumné sféry. Podle účastníků schůzky je v ČR řada úspěšných firem a špičkových výzkumných pracovišť, na jejichž spolupráci je třeba stavět.

Zástupci SP ČR a AV ČR se dohodli na následujících konkrétních bodech spolupráce:

  •  AV ČR nominuje svého zástupce do expertního týmu SP ČR pro výzkum, vývoj a inovace.
  •  Obě strany si budou vyměňovat informace, zejména týkající se připomínek zásadního charakteru  k vládním materiálům.
  • Spolupráce bude probíhat rovněž v analyzování prostředí výzkumu, vývoje a inovací s využitím expertní kapacity Národohospodářského ústavu AV ČR.
  • Vzájemnou snahou je podpořit transfer poznatků z výzkumné do aplikační sféry prostřednictvím medializace nabídky služeb ústavů AV ČR, které jsou prezentovány mimo jiné Centrem transferu technologií SSČ AV ČR a v publikaci Aplikační laboratoře AV ČR.

Delegaci Akademie věd ČR vedl její předseda Jiří Drahoš a setkání se zúčastnili členové Akademické rady AV ČR Karel Aim, Josef Lazar a Tomáš Kruml. Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupoval jeho prezident Jaroslav Hanák a dále viceprezident Zbyněk Frolík, člen představenstva Eduard Palíšek, generální ředitelka Dagmar Kuchtová a manažer pro výzkum, vývoj a inovace Jan Proksch.

Zdroj: SP ČR

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno