[quote]Hologram Company Rako GmbH byl oceněn svazem zastřešujícím výrobce hologramů cenou IHMA Award. Tato cena je považována za „Oskara holografie“. Odborná porota ve svém zdůvodnění ocenila plastické působení hologramu a zdůraznila jednoduché čtení otevřeného bezpečnostního znaménka nanogramu. Odbornou porotou byla bezpečnostní etiketa oceněna jako „Best Applied Security Solution 2014“.[/quote]

Použitím technologie elektronových paprsků (e-Beam) dosahuje nanogram vysoké bezpečnostní ochrany proti padělání, který nemůže být kopírován žádným snímacím postupem. Přesnost, při které může být nanogram zachycen je 10 nm. To odpovídá osmitisícině průměru lidského vlasu a tiskovému rozlišení více než 1,5 milionů dpi. V kombinaci s vysoce vyvinutou ražební technologií lze zhotovit nejen opticky účinný nanogram, nýbrž také ho spojit se skrytým bezpečnostním znaménkem, se kterým mohou ihned interní kontroloři a celníci rozeznat padělek. Nanogram poskytuje výrobku v maximální míře ochranu před plagiáty a je mnohostranně použitelný, například jako uzavírací etiketa nebo v kombinaci s identifikační etiketou. Dá se také kombinovat s libovolným „Track und Trace“ řešením a lze ho také spojit se stávajícími bezpečnostními a logistickými koncepty.

Zdroj: Packaging