[quote]CENDIS s.p. uzavírá rámcovou smlouvu s ministerstvem dopravy. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy se bude podílet například na projektu budování Národního kontaktního místa pro přeshraniční výměnu dat v souvislosti se spáchanými přestupky, dále bude spolu s ministerstvem pracovat na kybernetické bezpečnosti důležitých informačních systémů a ochraně dat obyvatel.[/quote]

CENDIS s.p. má na starosti projekty, které mají pro Ministerstvo dopravy klíčový význam, ale nemůže je primárně zabezpečit z vlastních zdrojů. Zároveň je důležité zachovat odborné know-how na ministerstvu dopravy, ovšem přes státní podnik zřízený rezortem k tomuto účelu.

Finanční rámec smlouvy mezi CENDISem s.p. a Ministerstvem dopravy je stanoven na 37,5 milionu korun ročně. Expertní a poradenské služby podniku by měly být využívány po dobu čtyř let.

Přeshraniční výměna dat

CENDIS s.p. bude spolupracovat s ministerstvem na projektu budování Národního kontaktního místa pro přeshraniční výměnu dat o spáchaných přestupcích, řidičích, vozidlech a podnikatelích v silniční dopravě, tedy na významném mezinárodním projektu z hlediska bezpečnostních dopadů na obyvatele.

České i zahraniční úřady budou moci při kontrole nebo registraci on-line prověřovat identitu majitele řidičského průkazu, původ, typ, provozovatele kontrolovaného vozidla nebo informace o dopravcích, kteří působí na území Evropské unie. Pro řešení složitějších případů a vypořádávání případných nesrovnalostí vznikne také speciální pracoviště, které bude mít navíc za úkol komunikaci s úřady z partnerských unijních zemí. Národní kontaktní místo využijí i další české úřady a instituce, například ministerstvo vnitra, hasiči nebo policie.

Kybernetická bezpečnost

Mezi další úkoly CENDISu patří i spolupráce na budování kybernetické bezpečnosti dopravně informačních systémů, mimo jiné i registru vozidel nebo řidičů. Od ledna loňského roku platí pro správce důležitých informačních systémů nová pravidla, která nařizují povinnost organizačně a technicky zabezpečit data občanů a firem před únikem a vlastní systémy před kolapsem a nefunkčností.

Pro Ministerstvo dopravy to znamená například jasně určit a smluvně zabezpečit povinnosti dodavatelů těchto systémů, sledovat možná ohrožení a útoky, a organizačně a technicky zajistit postup, co dělat, když k útoku dojde a data nebo provoz systému může být ohrožen. Z technického hlediska se jedná například o šifrování přenosů dat, prvotřídní antivirovou ochranu, sledování provozu a útoků na aplikace, zabezpečení mobilních zařízení nebo zlepšení fyzické bezpečnosti infrastruktury, na kterou jsou systémy napojeny.

Organizačně proto ministerstvo musí stanovit dílčí odpovědnosti, zajistit postupy a krizové plány, které omezí rizika úniku dat a kolaps systémů. V případě, že by k útoku skutečně došlo, musí dojít v co nejkratší době k obnovení provozu a k minimalizaci škod. Na tento projekt jsou vyčleněni celkem čtyři zaměstnanci podniku, předpokládané náklady společnosti CENDIS s.p. pro letošní rok jsou 5,9 milionu korun včetně technických opatření.

Moderní vlaky

Jedním z projektů CENDISu s.p. je i příprava studie proveditelnosti nákupu železničních vozidel Ministerstvem dopravy, a tedy i odborná konzultační pomoc při modernizaci vozového parku na českých kolejích. Plán by měl určovat, jakým způsobem využít evropské fondy na nákup vozidel a jak s nimi dále nakládat tak, aby všichni cestující měli zajištěn moderní standard vozidel a žádný dopravce nebyl znevýhodněn, protože například vozidla nevlastní a nestihne je pro ministerstvem nebo kraji vypisované soutěže pořídit.

CENDIS dále připravuje nové webové stránky ministerstva dopravy a BESIPu, přebírá provoz informačního systému pro administraci a řízení činností souvisejících s přepravou nebezpečných nákladů a vede projektové týmy například pro některé další systémy dopravně správních agend. Na těchto činnostech se podílí tři zaměstnanci podniku a náklady jsou včetně souvisejících softwarů předpokládány na 5,5 milionu korun.

Zdroj: CENDIS

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno