Zdroj: Archiv

[quote]Podle prvního odhadu Eurostat z minulého týdne sezónně upravený HDP vzrostl v 4. Q o 0,3% v EA19 a 0,4% v EU28, ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Ve třetím Q 2015, HDP vzrostl rovněž o 0,3% a 0,4%.[/quote]

Ve srovnání se stejným čtvrtletím 2014 vzrostl 2015 sezónně upravený HDP o 1,6% v eurozóně a o 1,8% v EU28, proti předchozímu Q o 1,6% a 1,9%. Ve 4. Q 2015 ve srovnání s předchozím čtvrtletím (po + 0,5% ve třetím čtvrtletí roku 2015) HDP ve Spojených státech vzrostl o 0,3%. Ve srovnání se stejným Q předchozího roku HDP vzrostl o 1,9% (po 2,1% v předchozím čtvrtletí).
Za celý rok 2015 se HDP zvýšil o 1,6% v eurozóně a o 1,9% v EU28, ve srovnání s 0,9% a 1,4% v roce 2014.

EU28, EA19 a USA: tempa růst HDP
% změna proti přechozímu Q

qua1

Růst HDP podle členských států
Ze zemí, za které jsou k dispozici pro čtvrté čtvrtletí roku 2015 údaje, zaznamenalo růst Švédsko (+ 1,3%), Estonsko (+ 1,2%), Polsko a Rumunsko (po 1,1%), Maďarsko a Slovensko (po + 1,0%). Pokles byl zaznamenán v Chorvatsku (-0,5%) a Lotyšsku (-0,3%), zatímco v České republice zůstal stabilní; horší výsledek dosáhlo tedy jen Lotyšsko a Chorvatsko. Tak špatný výsledek už ČR delší dobu neměla!

Tempa růstu HDP ve 4.Q 2015
% změna proti předchozímu Q

qua2

Složky HDP a jejich příspěvky k růstu
Během čtvrtého čtvrtletí roku 2015 výdaje domácností na konečnou spotřebu vzrostly o 0,2% v eurozóně a o 0,4% v EU28 (po 0,5% a + 0,6% v předchozím čtvrtletí). Tvorba hrubého fixního kapitálu se zvýšila o 1,3% v eurozóně a o 1,1% v EU28 (po 0,4% pro obě zóny). Vývoz se zvýšil o 0,2% v eurozóně a o 0,5% v EU28 (po + 0,2% v obou zónách). Dovoz se zvýšil o 0,9% v eurozóně a o 1,1% v EU28 (po 1,2% a 1,3%).
Výdaje domácností na konečnou spotřebu měly pozitivní příspěvek k růstu HDP jak v eurozóně, tak v EU28 (+0,1 a +0,2 %). Tvorba hrubého fixního kapitálu měla také pozitivní přínos v obou pásmech (0,3 % a 0,2 %). Příspěvek bilance zahraničního obchodu k růstu HDP byl negativní na obě zóny, zatímco příspěvek změny stavu zásob byl kladný.

Tempa růstu objemu HDP
(spočívající na sezónně upravených datech)

qua3

V Q růst HDP je Česko 3. nejhorší. V ročním tempu růstu je naopak se Slovenskem druhé, za Švédskem. Proč?

Leden 2016 ve srovnání s prosincem 2015: průmyslová výroba se zvýšila o 2,1% v eurozóně a o 1,7% v EU 28
Podle odhadu Eurostat z tohoto týdne v lednu 2016 ve srovnání s prosincem 2015 sezónně upravená průmyslová výroba vzrostla o 2,1% v eurozóně a 1,7% v EU28. V prosinci 2015 průmyslová výroba klesla o 0,5% v eurozóně a 0,6 v EU28. V lednu 2016 ve srovnání s lednem 2015 vzrostla průmyslová výroba o 2,8% v eurozóně a o 2,5% v EU28.

qua4

Měsíční srovnání podle hlavních průmyslových seskupení a podle členských států
Nárůst průmyslové výroby o 2,1% v eurozóně v lednu 2016 ve srovnání s prosincem 2015 vznikl z růstu výroby kapitálových statků o 3,9%, energie a zboží krátkodobé spotřeby o 2,4%, zboží dlouhodobé spotřeby o 1,3 % a meziproduktů o 0,9%.
V EU28 se na nárůstu o 1,7% podílela výroba kapitálových statků o 3,3%, energie o 2,0%, zboží krátkodobé spotřeby o 1,5% a meziproduktů a zboží dlouhodobé spotřeby shodně o 1,0%.
Ze zemí, za které jsou data k dispozici, byl nejvyšší růst v průmyslové výrobě v Irsku (+ 12,7%), Estonsku (+ 4,9%), Chorvatsku (+ 3,2%) a Německu (+ 2,9%), největší pokles na Maltě (-5,0%), Rumunsku (-2,3%), a Finsku (-2,1%).

Meziroční srovnání podle hlavních průmyslových seskupení a podle členských států
Nárůst průmyslové výroby v eurozóně v lednu 2016 o 2,8% ve srovnání s lednem 2015 se dosáhl růstem výroby krátkodobé spotřeby o 7,3%, kapitálových statků o 4,6%, zboží dlouhodobé spotřeby o 3,2% a meziproduktů o 1,9%; produkce energie klesla o 3,7%.
V EU28 k zvýšení o 2,5% došlo v důsledku růstu zboží krátkodobé spotřeby o 5,3%, kapitálových statků o 4,7%, zboží dlouhodobé spotřeby o 3,0% a meziproduktů o 1,4%; produkce energie klesla o 2,7 %.
Ze zemí, za které jsou data k dispozici, byl nejvyšší růst v průmyslové výrobě v Irsku (+ 42,7%), v Litvě (+ 10,5%) a Chorvatsko (+ 9,3%); největší pokles zaznamenala Malta (-8,9%) , Nizozemsko (-3,9%) a Finsko (-1,9%).

Průmyslová výroba
% změna proti předchozímu měsíci*

qua5

qua6

Průmyslová výroba
% změna proti témuž měsíci předchozího roku*

qua7

qua8

Indexy výroby průmyslu celkem, upravené sezonně a podle kalendáře
(Základní rok 2010)

qua9

Indexy výroby průmyslu celkem, úprava podle kalendáře
(základní rok 2010)

qua10

Německo v důsledku úspěšného rozvoje a zájmu jeho protažení i do budoucna příliš „vnadilo“ vhodné ekonomické migranty k překlenutí demografického stárnutí i dostatku pracovníků, nahrazujících domácí pracovní síly v blízkém období 5-7 let. Neodhadlo jen vliv bídy, měnící pozvání v průběžnou imigrační přívalovou vlnu.
Česká opozice jen politicky odpovědných, úspěšná v době jejího vládnutí stagnací a recesí, se v duchu tradic nezabývá důvody, proč poklesla průmyslová výroba ve 4. Q 2015. O takových podrobnostech nediskutuje. Naopak vyvolá skandál k možným přestupkům čerpání strukturálních fondů za její vlády, které se tehdy šetřily a uzavřely, i když z toho může mít pošramocenou pověst. Ale opět přidá něco, co může potenciálně přiblížit tempa rozvoje svým hubeným létům.