[quote]Stát má nadále výjimku z povinnosti platit odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy při stavbách pozemních komunikací. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh senátorů na její zrušení, a to zejména s ohledem na možné negativní následky podobného zásahu. Skupina 38 členů horní komory poukazovala na to, že se výjimka vztahuje výhradně na komunikace ve vlastnictví státu, tedy dálnice a silnice první třídy, a nikoli na silnice krajů a obcí.[/quote]

Senátoři rozhodnutí respektují. Nelze vyloučit, že se pokusí o změnu běžnou legislativní cestou. „Poradíme se s kolegy, kteří mají stejný názor jako já, a uvidíme,“ řekl senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL).

Při podávání návrhu byli senátoři přesvědčeni o rozporu části zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s principem rovnosti a zákazem diskriminace. Obecní a krajské silnice podléhají totožné úpravě, slouží stejnému účelu a z pohledu veřejného zájmu mají rovnocenné postavení, upozorňovali v návrhu. Bylo by spravedlivější, kdyby z povinnosti odvodů byly vyňaty obce i kraje, uvedl dnes Papoušek.

Ústavní soudci ale dospěli k závěru, že zrušení sporné části zákona by z hlediska ochrany zemědělské půdy nebylo prospěšné. Odvody by totiž náhle nemusel platit nikdo. Výjimka by se rozšířila nejen na obce a kraje, ale všechny pozemní komunikace bez ohledu na vlastníka, tedy třeba na účelové komunikace ve vlastnictví soukromých subjektů, příjezdové cesty nebo parkoviště u obchodních center.

„Pokud by ÚS vyhověl návrhu, napáchal by – lidově řečeno – více škody než užitku,“ konstatoval při odůvodnění nálezu soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Poukázal také na to, že značná část odvodů tak jako tak končí ve státním rozpočtu.

„Stát prostě má právo na to, aby sám sebe zvýhodnil v záležitostech daňových. I když placení odvodu není přímo daň, tak je to platba, která z 55 procent připadne do státního rozpočtu,“ uvedl Jirsa.

Nález přijalo plénum soudu jasnou většinou hlasů, odlišné stanovisko měl David Uhlíř.

Zákon stanovuje také řadu dalších výjimek z povinnosti platit odvody za trvale odňatou půdu. Odvody nedopadají například na stavby zemědělské prvovýroby, protierozní ochranu, čistírny odpadních vod a cyklistické stezky. V ostatních případech se výše odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy vypočítává podle přílohy k zákonu. Zohledňuje se při tom klimatický region a ovlivnění životního prostředí.

Zdroj: ČTK