[quote]Stát asi bude moci pověřit kraje pouze běžnými opravami nebo zimní údržbou silnic první třídy, nikoli jejich celkovou správou. Počítá s tím poslanecká novela o pozemních komunikacích, kterou včera projednal Senát. Normu sice přímo neschválil, ale ani neodmítl a neupravil. Novelu proto jako přijatou dostane k podpisu prezident po uplynutí měsíční lhůty, kterou Senát na projednávání zákonů má.[/quote]

Novela umožní státu spolupracovat s kraji a využívat jejich technické kapacity, aniž by se na regiony přenášela odpovědnost za úplnou správu. To by podle poslance Jana Birkeho, který novelu předložil, představovalo pro regiony nepřiměřenou zátěž. Kraje to prý od uzavření příslušných veřejnoprávních smluv odrazuje. Novela má umožnit, aby krajští silničáři mohli letní a zimní údržbu provádět, pokud zvítězí v soutěži vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic.

Kritici navrhovaných změn v čele se senátorem Michaelem Canovem poukazovali na to, že dodavatelé prací by měli být vybíráni výhradně v soutěžích. Jejich návrh na zamítnutí novely ale dostatečnou podporu nezískal.

Zdroj: ČTK