[quote]Evropská komise rozhodla 13.2. 2017, že německý plán na zavedení sítě uživatelsky přívětivé infrastruktury pro dobíjení elektromobilů v celé zemi je v souladu s pravidly EU o státní podpoře. Zabývá se skutečnou mezerou na trhu, aniž by nepatřičně ovlivnilo hospodářskou soutěž na jednotném trhu.[/quote]

Komisařka Margrethe Vestager odpovědná za politiku hospodářské soutěže zdůraznila, že „Elektromobily mohou poskytnout skutečný přínos pro společnost tím, že sníží emise škodlivých látek a znečištění hlukem. Německá podpora bude podporovat spotřebitele a podniky k používání elektrických vozidel. Bude poskytovat potřebnou infrastrukturu nákladově efektivním způsobem, v plném souladu s pravidly EU pro státní podpory“.

Za celkem 300 milionů € v průběhu čtyř let podpoří toto opatření instalaci nového standardu vysokorychlostních dobíjecích stanic pro elektromobily a také rozšíření stávající infrastruktury. Tento režim je přístupný všem, včetně firem, jednotlivců a místních orgánů, a podpora bude udělena postupně prostřednictvím otevřeného a transparentního nabídkového řízení. To vyžaduje, aby elektřina nabíjecí infrastruktury pocházela z obnovitelných zdrojů energie.

Komise se domnívá, že toto opatření podpoří významně využívání elektrických vozidel, a proto také významně přispěje k naplňování společného zájmu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší. Opatření bude rovněž podporovat evropskou strategii pro mobilitu s nízkými emisemi, zejména pokud jde o cíl urychlit zavádění alternativních zdrojů energie s nízkými emisemi pro dopravu a přispívá k dekarbonizaci.

Od tohoto podpůrného opatření se očekává stimulace investic na trhu, který stále vyžaduje pobídky před tím, než může fungovat sám o sobě. Komise očekává, že finanční podpora pro výstavbu zpoplatnění infrastruktury vytvoří podmínky pro její další expanzi bez jakékoliv další podpory v budoucnosti. Bude také podporovat používání elektrických vozidel na německých a evropských silnicích.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že je opatření v souladu s pravidly EU pro státní podpory (článek 107 (3) (c) Smlouvy o fungování Evropské unie), které umožňují takové podpory, které mají usnadnit za určitých podmínek rozvoj hospodářských činností ve společném zájmu.

Nedůvěrné verze tohoto rozhodnutí budou zpřístupněny pod číslem případu SA.46574 v rejstříku státní podpory na internetových stránkách generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, až budou některé otázky důvěrnosti vyřešeny. Elektronický zpravodaj „Státní podpora Weekly e-News“ uvádí nejnovější rozhodnutí o státní podpoře zveřejněné v Úředním věstníku a na internetových stránkách.