Zdroj: Archiv

[quote]Evropský program k migraci přijala Komise pro potřebu komplexního přístupu k řízení migrace v květnu 2015. Od té doby byla zavedena řada opatření – včetně přijetí dvou nouzových projektů, jejichž cílem je přemístit 160.000 lidí jasně potřebujících mezinárodní ochranu z nejvíce postižených členských států  do jiných členských států EU, a schválení akčního plánu Komise k návratům.[/quote]

  1. září Evropská komise představila soubor prioritních opatření pro realizaci evropského programu k migraci, která mají být přijata během příštích šesti měsíců. Zahrnoval jak krátkodobá opatření ke stabilizaci stávající situace, tak dlouhodobější opatření k zavedení robustního systému, který otestuje čas.

Seznam prioritních opatření stanoví klíčová opatření bezprostředně potřebná, pokud jde o:

(I)provozní opatření; (ii) rozpočtovou podporu a (iii) provádění práva EU. Seznam podpořilo neformální setkání hlav států a předsedů vlád 23. září 2015 a znovu 15. října 2015.

Nyní je třeba na všech úrovních rychlé a účinné provádění těchto opatření. (Sdělení obsahuje odkaz na již plněné závazky z 15. října k balkánské trase).

Finanční závazky

Na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád 23. září si členské státy uvědomily, že je třeba vložit další vnitrostátní financování. Zopakovaly svůj závazek ze zasedání Evropské rady 15. října. Komise již navrhla pozměňovací návrhy ke svým rozpočtům 2015 a 2016 zvýšením prostředků věnovaným na krizi uprchlíků o 1,7 mld. €. To znamená, že Komise věnuje na uprchlickou krizi v obou létech celkem 9,2 mld. €.

Členské státy se zavázaly k zavedení odpovídajícího vnitrostátního financování. Je však ještě zapotřebí doplňovat finanční prostředky EU pro program pro humanitární pomoc UNHCR, Světový potravinový program a další příslušné organizace (500 mil. € regionální svěřenecký fond pro Sýrii, nouzový svěřenecký fond pro Afriku 1,8 mld. €)

Finanční závazky členských států od  23. 2015 v milionech €

 

ČLENSKÉ STÁTY

Svěřenecký fond pro Afriku Svěř. fond pro

Sýrii [1]

Závazky na humanitární pomoc od 23. září

2015[2]

 

Celkem

Světový potrav. UNHCR Ostatní
Rakousko 3 3 (do) 30 36
Belgie x x x x 7.5 7.5
Bulharsko x 0.1 0.05 x 0.05 0.2
Chorvatsko x x 0.04 x x 0.04
Kypr x x 0.02 x x 0.02
Česká republika x 5 0.2 x x 5.2
Dánsko x 10 9.4 8.7 x 28.1
Estonsko x 0.15 x x x 0.15
Finsko 3 x x x 7.6 10.6
Francie 3 x 18 19 63 103
Německo 3 20 40 60 x 123
Maďarsko x x x û 1 1
Itálie 10 6 3 2 22.21 43.21

 

Lotyšsko 0.05 0.05 0.05 û x 0.15
Litva x x 0.06 0.04 x 0.1
Lucembursko 3 x 0.20 0.1 0.76 4.06
Nizozemsko x x x x 2 2
Polsko x x 1 1 x 2
Portugalsko 0.25 x 0.09 û x 0.34
Slovensko 0.5 3 0.3 0.6 1.1 5.5
Španělsko 3 x 3.5 6.5
Spojené království x x 9 32 96 137
Závazky celkem 28.8 47.3 439.57 515.67
    Příspěvky z rozpočtu EU 1800 500 500 2800
      Požadováno celkem 3600 1000 1000 5600
Schodek 1771.2 452.7 60.43 2284,33

   (1).čísla za Itálii a Německo zahrnují závazky  2015 a 2016. [2] Příspěvky členských států před 23. zářím

Schémata přemístění

Opatření navrhovaná Komisí a přijatá Radou 14. září a 22. září přemístit 160.000 lidí jasně potřebujících mezinárodní ochranu umožní významné, i když částečné snížení tlaku na nejvíce postižené členské státy. Je velmi důležité tato opatření nyní plně provést. Pokud mají systémy účinně fungovat, členské státy musí rychle reagovat na výzvu národních expertů o podporu práce středisek pro utečence (hotspots), oznámit Komisi jejich přijímací kapacity, a určit vnitrostátní kontaktní místa, která budou koordinovat přemisťování s Řeckem a Itálií a přesídlovacím úsilím členských států.

Podpora nouzového přemísťovacího mechanizmu členskými státy

mig2

Migrační střediska (hotspots)

Jádrem strategie a důvěryhodnosti EU je prokázat, že systém migrace může být obnoven k řádnému fungování zejména prostřednictvím řízení migrace podpůrnými jednotkami rozmístěnými v „hotspots“, na pomoc členským státům s nejsilnějším tlakem na plnění jejich povinností a závazků. Pro podpůrné týmy je zapotřebí silné jádro z agentur EU, nejužší spolupráce s úřady v Itálii a Řecku, a podpora ostatních členských států.

Stav kapacit migračních středisek (Hotspots capacity)

mig3

Vracení

Zajištění efektivního vracení je základní součástí práce podpůrných migračních týmů ve střediscích („hotspots“). To vyžaduje, aby byly na místě účinné systémy pro provádění rozhodnutí o navracení a jejich realizaci v rámci EU. Za poslední měsíc byly učiněny konkrétní kroky k vypracování systému integrovaného řízení návratů a využívání systému výměny informací v EU tak, aby zahrnoval rozhodnutí o navracení a zákazy vstupu. Návratové agentury členských států musí také dostat prostředky nezbytné pro tuto roli.

Členské státy by měly urychleně provádět akční plán EU k návratům navržený Komisí a potvrzený členskými státy v říjnu 2015 na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci.

V další části zprávy jsou v tabulkách první přehledy navracení nepřijatých migrantů. V září bylo celkem 8 odletů: 2 z Německa, po jednom z Itálie, Rakouska, Francie, Bulharska, Norska a Švédska; za říjen do 21.10 4 odlety z Nizozemska, Rakouska, Itálie, Německa, zatím zřejmě celkem pro necelých 1000 navracených.

V dalších tabulkách je seznam pomůcek pro balkánské země v podobě lůžek, pokrývek, spacích pytlů, stanů, zdravotnických zařízení aj., které už členské státy poskytly a výčet celkových potřeb výše uvedených pomůcek.

Bohužel již po řadu měsíců přestaly Služby Komise a Eurostat používat Word, který umožňoval zasahovat do textů a měl upravené tabulky. Soukromá firma nabízí překladač, který je levný, ale v některých případech, jako třeba u širokých tabulek nevyužitelný.

Pokud se k tomu připojí minimální počet překladů z Bruselu, bude obtížné objektivně informovat občany a prolomit tím řetězec nepravd a polopravd o zásadních otázkách společné politiky EU. A v hromadných sdělovacích prostředcích- včetně veřejných- se projeví neinformovanost od moderátorů po účastníky. Poslouží jen nepochopení EU jako jediného nástroje Evropy bez válek a globální konkurenceschopnosti jako jednoho z klíčových zdrojů spokojeného života.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno