Zdroj: Archiv

 

[quote]Podle odhadu Eurostat zůstala v červnu 2016 ve srovnání s květnem 2016 sezónně upravená výroba ve stavebnictví stabilní v eurozóně (EA19) a poklesla o 0,3 % v EU28. V květnu 2016 byla  výroba ve stavebnictví stabilní v eurozóně, ale klesla o 0,4 % v EU28.[/quote]

Červen 2016 ve srovnání s květnem 2016. Produkce stavebnictví v eurozóně stabilní, klesla o 0,3% v EU28

 

Výroba stavebnictví podle sektorů a podle členských států

Stabilní produkce ve stavebnictví v eurozóně v červnu 2016 ve srovnání s květnem 2016 tůstala stabilní vzhledem k růstu inženýrského stavitelství o 1,2 %, zatímco pozemní stavitelství pokleslo o 0,2 %.

V EU28 byl, pokles o 0,3 % v důsledku poklesu pozemního stavitelství pádu o 0,5 %;  inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,2 %.

Ze zemí, za které jsou data k dispozici, byl nejvyšší růst v Maďarsku (+ 7,6 %), Slovinsku (+ 2,3 %) a na Slovensku (+ 1,7 %); největší pokles v České republice (- 3,9 %), Polsku (-3,7 %) a Bulharsku (-1,6 %).

Meziroční srovnání podle sektorů a podle členských států

Růst výroby o 0,6 % produkce ve stavebnictví v eurozóně v červnu 2016 ve srovnání s červnem 2015 je vzhledem k růstu inženýrského stavitelství o 1,5 % a pozemního stavitelství o 0,3 %.

Nárůst o 0,6 % produkce ve stavebnictví v eurozóně v červnu 2016 ve srovnání s červnem 2015 je vzhledem k růstu inženýrského stavitelství o 1,5 % a pozemního stavitelství o 0,3 %.

V EU28je pokles o 0,6 % vzhledem k poklesu inženýrského stavitelství o 3,6 % a pozemního stavitelství o 0,1 %.

Ze zemí, za které jsou data k dispozici, byl nárůst výroby ve stavebnictví ve Švédsku (+ 16,3 %), Španělsku (+ 6,9 %), Rumunsku (+ 4,6 %) a Nizozemí (+ 2,8 %), zatímco největší poklesy byly v Maďarsku (-16,2 %), Slovinsku (-16,0 %) a Polsku (-14,7 %).

Estonsko, Irsko, Řecko, Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Litva a Malta nejsou povinni dodávat měsíční údaje podle nařízení Rady 1165/98.

Metody a definice

Index produkce ve stavebnictví přibližuje vývoj objemu produkce v tomto odvětví v členění na pozemní a inženýrské stavitelství.

Sezónně očištěná data za eurozónu a EU se vypočte jako součet sezónně upravených národních data. Eurostat provádí sezónní úpravu dat pro ty země, které svá data od sezónních vlivů neupravily.

Měsíční index, jak je uvedeno v této tiskové zprávě, se počítá pouze na základě údajů  těch zemí, které hlásily měsíční údaje. Chybějící pozorování z členských států za uplynulé měsíce jsou odhadovány pro výpočet eurozóny a agregátů EU.

Výstřižek5

Výstřižek6

Q indexy výroby ve stavebnictví kalendářně upravené
(základní rok 2010)

Výstřižek7

Červenec 2016: meziroční inflace 0,2% v eurozóně a EU

Podle zprávy Eurostat byla v eurozóně meziroční inflace v červenci 2016 0,2 %, po 0,1 % v červnu. V červenci 2015 činila 0,2 %. Evropská unie měla  meziroční inflací 0,2 % rovněž v červenci 2016 a 0,1 % v červnu. O rok dříve činila 0,2 %.

V červenci 2016 byl negativní růst cen ve dvanácti členských státech. Nejnižší meziroční tempo bylo v Bulharsku a Chorvatsku (po -1,1 %) a Slovensku (-0,9 %). Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (2,0 %), Švédsku (1,1 %) a na Maltě (0,9 %). Ve srovnání s červnem 2016, meziroční míra inflace klesla v devíti členských státech, zůstala stabilní v sedmi a rostla ve dvanácti.

Největší vliv na růst přišel z restaurací & kaváren (+0.11 %), zeleniny (0,09 %) a ovoce (0,08 %), zatímco na pokles měly vliv pohonné hmoty v dopravě (-0,46 %), topný olej (-0,15 %) a zemní plyn (-0,12 %).

 

Míry inflace v eurooblasti (%) pro vybrané agregáty

 

 

Metody a definice

Roční míra měří změnu harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HICP) mezi měsíci a ve stejném měsíci předchozího roku a měsíční míry srovnává indexy mezi oběma posledními měsíci.
V případě změn je měřítkem ukazujícím změnu inflace v důsledku zahrnutí sub-indexu. Dopad bere v úvahu objemy, a zda inflace pro tento dílčí index je vyšší nebo nižší, než pro všechny položky míry inflace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno