[quote]Pro každý článek zásobovacího řetězce je důležité, aby v systému nedocházelo k plýtvání zdroji a nevznikaly tak zbytečné náklady. V této snaze hraje důležitou roli štíhlá logistika (lean logistics), která hledá způsoby, jak zamezit plýtvání zdrojů v zásobovacím řetězci. Jejím prvním krokem je vždy nalezení těch činností, v nichž k plýtvání dochází. Následuje důkladná analýza následovaná opatřeními k ozdravování či zeštíhlování logistických procesů.[/quote]

Hlavní problémy spočívají v nehospodárném nebo prostě nesprávném využívání zdrojů. Důsledkem takovéhoto plýtvání je nárůst ceny za pohyb zboží v řetězci a prodlužování doby, kterou v něm zboží stráví.

Snahy o zeštíhlování logistiky však často narážejí na to, že v řetězci se účastní více různých subjektů a není vždy snadné sladit všechny jejich činnosti tak, aby se plýtvání zamezilo. Jednodušší je zavádět principy štíhlosti v rámci jednoho logistického podniku, ale i tam je nutné pečlivě slaďovat jednotlivé části systému a využívat různé techniky, které by optimalizovaly problémové procesy a odstranily vše, co není pro hladký běh logistických operací nutné.

Aplikace štíhlé logistiky může být různá i podle druhu zboží, které se v logistickém řetězci přepravuje a zpracovává. Významný logistický provider DACHSER mezi řadou logistických produktů a služeb poskytuje svým zákazníkům služby také v oblasti fashion logistiky, tedy logistiky oděvů.

„Oblast takzvaného fashion je prakticky součástí FMCG,“ uvedl Ing. Jan Polter, MBA, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a. s.

„Vyznačuje se stejnými požadavky – doručuje se do řetězců a často i do pěších zón, a tak informace o jakýchkoliv potížích při doručování jsou naprosto zásadní, protože pomáhají zákaznickým servisům vyřešit nevykrytí objednávek. Principy Lean Logistics lze v tomto segmentu trhu uplatňovat tehdy, když se zákazníkem vzájemně sdílíme relevantní data v reálném čase. My potřebujeme znát zákazníkovy plány, peaky, vědět co nejdříve o objednávkách. Z naší strany pak musíme zákazníkovi poskytovat přesné informace o vykrytí a rozpracovanosti objednávek, přenášet do IT systémů přesné informace o stavu zásilek a jejich doručení. V síti DACHSER takové informace přenášíme například přes EDI a dále pak plynou naším vlastním Informačním systémem DOMINO či MIKADO.“

Co se konkrétních štíhlých logistických procesů týče, při fashion logistice uplatňuje DACHSER sledování produktivity práce a optimalizuje uložení zboží. Díky svému WMS poskytuje ukladatelům ve skladech přesné informace o pohybech a skladových zásobách, a tak může optimalizovat skladové zásoby, uložení zboží a pickovací cestu.

Celý proces zpracování odchozí zásilky je nastaven krok po kroku. Od uvolnění zakázky v systému, přes přípravu a pickování jednotlivých expedičních jednotek, jejich kontrolu, balení a předání přepravci. Důraz klade DACHSER na efektivitu – ale nesmí být opomenuta ani kvalita.

Významným prvkem, který se při plánování logistiky uplatňuje, je simulace logistických procesů.

„Již při přípravě a zpracování nabídky vytváříme procesní mapu, která se následně i po implementaci do ostrého provozu neustále optimalizuje,“ zdůraznil Ing. Jan Polter.

Podle Ing. Jana Poltera je důležité při zeštíhlování logistických procesů pracovat se zaměstnanci a motivovat je k porozumění změnám. Zaměstnanci sami přicházejí s návrhy na optimalizaci procesů, pokud vidí některé neefektivní přímo v praxi. Díky nárůstu objemů práce je DACHSER schopen uspořené zdroje využít pro nové aktivity, a proto není potřeba přistupovat k redukci personálu.

„Štíhlá logistika tak přináší společnosti DACHSER konkrétní úspory, a to především v oblasti lidských zdrojů, které jsou stále méně dostupné. Přináší nám i důvěru zákazníků v naše logistické kompetence,“ dodal Ing. Jan Polter.

Velmi rychle rostoucí oblastí je logistika pro e-commerce. Internetový obchod ALZA patří mezi leadery internetového obchodování v České republice a dnes působí v rámci prakticky celé Evropy. ALZA nabízí zákazníkům široké portfolio produktů, které už dávno nepatří jen do oblasti elektroniky, ale zahrnuje nejrůznější zboží, přes velké spotřebiče pro domácnost nebo kosmetiku k řadě dalších druhů.

Logistika takto širokého portfolia produktů není snadnou věcí. ALZA má 44 prodejen na celém území ČR a SR, dále pět showroomů v obou zemích a 30 výdejních AlzaBoxů. Společnost využívá 35 tisíc m2 skladových prostor jen v České republice. Pro Alzu je logistika životně důležitou a proto ji neustále sleduje, a právě na štíhlost spolu s efektivitou klade značný důraz.

„Zavádíme automatizaci, měříme výkon zaměstnanců, pracujeme s EDI, obecně paper-less procesy a eliminujeme procesy bez přidané hodnoty,“ vysvětlil Rudolf Žůrek, ředitel logistiky ve společnosti ALZA.

„Při návrzích nových logistických center nebo při evolucích stávajících využíváme metody simulace logistických procesů. Důraz na zavádění štíhlé logistiky nám přináší konkrétní úspory,“ dodal.

„Také v internetové logistice hrají velkou roli lidé a je třeba je přimět, aby zavádění změn v souvislosti se zeštíhlováním logistiky přijímali. Ne vždy jsou změny zpočátku chápány pozitivně. Proto klademe důraz na správnou komunikaci a spolupráci napříč firmou, ve všech úrovních organizační struktury,“ zdůraznil Rudolf Žůrek.

Velmi specifickou oblastí je logistika potravin, kde se uplatňuje nutnost zohledňovat často omezenou trvanlivost výrobků a v některých případech i jejich snadnou zkazitelnost při nevhodné manipulaci. Významným výrobcem a distributorem potravin v České republice je společnost Bidvest Czech Republic s.r.o., která působí na trhu od roku 1990.

V současné době je jedničkou v distribuci potravin do gastronomie a do tradičního maloobchodního trhu. Kompletní servis poskytuje více jak 24 tisícům zákazníků v oblasti HoReCa a přibližně 12 tisícům maloobchodních prodejen, řeznictví, pekárnen či sezónních stánků.

Zmrazené, chlazené a čerstvé potraviny i související nepotravinářské zboží se rozváží po celém území, a to je pro logistiku náročný úkol. Navíc část produktů Bidvest vyrábí ve vlastních potravinářských továrnách v České republice.

„Samozřejmě denně řešíme základní logistické problémy jako výši zásob, efektivní využití dopravy a energií,“ uvedl Antonín Rubáš, ředitel pro logistiku a rozvoj, Bidvest Czech Republic s.r.o.

„Toto jsou základní tři oblasti, na které se soustředíme. Základním principem je pravidelné porovnávání ekonomických kritérií s předchozí realitou a s předpokládaným vývojem.“

Většinu procesů ve výše uvedených oblastech řeší v Bidvestu průběžně.

„Naši zaměstnanci se přímo podílí na konkrétních změnách a jsou velmi flexibilní. Vždy mají možnost výsledný proces ovlivnit. S uváděním nových věcí do praxe tak nemáme problém,“ zdůraznil Antonín Rubáš.

Rovněž ve společnosti ComGate je štíhlá logistika důležitým pojmem. Společnost poskytuje služby klientům v pěti produktových jednotkách – platební řešení, call centrum, marketing, logistika, informační systémy. Díky detailní znalosti těchto oblastí ComGate poskytuje služby, ve kterých vše na sebe dokonale navazuje. ComGate proto v oblasti logistiky uplatňuje důrazy na efektivitu, na štíhlost logistických procesů.

„Klademe důraz na maximální efektivitu celého procesu a jeho co nejvyšší automatizaci,“ zdůraznil Viktor Štill, vedoucí provozu divize logistiky ComGate.

„I z toho důvodu pravidelně upravujeme vlastní skladový systém eLogist. Veškeré pohyby zboží jsou systémem sledovány od naskladnění až po doručení zákazníkům. Pro snížení chybovosti je zboží opatřeno buď vlastními, nebo námi přidělenými čárovými kódy,“ vysvětlil.

ComGate rovněž využívá možnost předem simulovat logistické procesy.

„Před nasazením do ostrého provozu simulujeme veškeré operace v demoverzi skladového systému tak, abychom odladili všechny procesy a v praxi nedocházelo k chybám,“ zdůraznil Viktor Štill.

Štíhlá logistika tak přináší firmě konkrétní úspory.

„Jedná se zejména o zefektivnění a usnadnění práce pro skladníky, kdy automatizace procesů umožňuje zrychlení a tím pádem úsporu pracovní síly. Na práci se zaměstnanci klademe velký důraz. Veškeré změny v systému jsou prováděny po konzultaci s jednotlivými pracovníky. Výsledek tedy obsahuje i jejich návrhy na zefektivnění a pracovníci se tak na změny mnohem lépe adaptují,“ dodal Viktor Štill.

Přínosy štíhlé logistiky jsou nesporné. Nejenže všeobecně zamezí plýtvání a zefektivní celý zásobovací řetězec, ale zavedení těchto principů dokáže snižovat rizika spojená se skladovými zásobami, zrychlovat dodávky a zpřesňovat termíny jejich doručení. Logistika tak s nižšími náklady dokáže poskytovat kvalitnější služby zákazníkům či odběratelům. Pomocí při zavádění štíhlé logistiky je využití simulačních modelů, které dokáží proces zeštíhlení značně urychlit a usnadnit.

Zeštíhlování logistických procesů nemusí být pro každou firmu tou nejdůležitější prioritou, přesto, je-li správně provedeno, stává se výrazným přínosem pro poskytování služeb zákazníkům. Není proto divu, že s principy štíhlosti většina logistických i dalších firem v současnosti buď již pracuje, nebo o jejich zavedení uvažuje.