[quote]Podle společnosti Cushman & Wakefield pokračovala výrazná investiční aktivita na nejdůležitějších středoevropských trzích v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku i v prvním čtvrtletí roku 2016, kdy bylo investováno celkem 1,4 miliardy eur. Mírný 5% pokles objemu transakcí oproti stejnému období roku 2015 byl nižší než 14% snížení v Evropě jako celku. Aktivita za první čtvrtletí také převýšila dlouhodobý průměr od roku 2007, který činí 1,2 mld. eur. [/quote]

Za dvanáct měsíců, které skončily 1. čtvrtletím roku 2016, dosáhl objem obchodů v regionu téměř 7 miliard eur. Uvedený výsledek znamená 7% zvýšení objemové aktivity za 12 měsíců končících 1. čtvrtletím roku 2015.

Primárním cílem mezinárodního kapitálu zůstává Polsko, kde investiční aktivita v prvním čtvrtletí roku 2016 přesáhla objem 500 mil. eur. To je o 17 % více než za stejné období předcházejícího roku. Z celkem 44 transakcí, které se v regionu uskutečnily za první čtvrtletí, jich na Polsko připadá 22.

James Chapman, partner a vedoucí investičního týmu společnosti Cushman & Wakefield pro střední Evropu, k aktivitě v prvním čtvrtletí roku 2016 prohlásil: „Veškeré obavy ze zpomalení trhu se zatím ukazují jako nepodložené. Investoři prokazují důvěru ve výkonnost ekonomiky v regionu bez ohledu na politické změny. Již teď je pravděpodobné, že aktivita ve druhém čtvrtletí překoná čísla za rok 2015 a v druhém pololetí dále poroste.

Úroveň aktivity nebyla v celém regionu stejná. Kromě Polska došlo k výraznému růstu i v Maďarsku (hodnota transakcí 132 mil. eur, tedy 18% meziroční zvýšení) a na Slovensku (175 mil. eur). Přitom v České republice, která si v prvním čtvrtletí roku 2015 vedla výjimečně dobře, objemy transakcí ve stejném období poklesly (278 mil. eur, tedy pokles o 68 %). Díky tomu se na druhém místě z hlediska objemu umístilo Rumunsko s transakcemi v hodnotě 288 mil. eur.

Z hlediska typů nemovitostí, vedly na středoevropském trhu kancelářské prostory, na něž v prvním čtvrtletí roku 2016 připadla hodnota transakcí 621 mil. eur (obrovský 252% meziroční nárůst), následovaly maloobchodní prostory s 574 mil. eur (snížení o 28 %). Investoři do maloobchodních nemovitostí se zaměřovali na obchodní centra, super- a hypermarkety.  Průmyslový sektor, který zahájil rok 2015 se skvělým výsledkem, rovněž zaznamenal pokles hodnoty transakcí o 61 % na 180 mil. eur. Průměrná hodnota transakce činila 31 mil. eur, což znamená mírný pokles oproti 37 mil. eur v roce 2015.

Zdroj: Cushman & Wakefield