[quote]Nová studie ústavu pro výzkum trhu Ceresana se sídlem v německé Kostnici se zabývá celosvětovým prodejem tašek, sáčků a pytlů z polyetylenové fólie, jiných plastových fólií, tkaných materiálů z plastových proužků a papíru. Odhaduje, že jejich spotřeba vzroste do roku 2022 na celkovou výši zhruba 37,9 mil. tun. Polyetylen, zejména LLDPE, bude zdaleka nejvíce použitým materiálem. Nicméně, různé materiály mohou dosáhnout v jednotlivých aplikacích velmi rozdílné podíly na trhu.[/quote]

Mnoho států se snaží omezit spotřebu jednorázových tašek. Nicméně, jednorázové nákupní tašky z plastů nejsou ve všech zemích stejně problémové: Negativní dopad na životní prostředí závisí nejen na úrovni spotřeby na osobu a počtu opakovaného použití, nýbrž především na kvalitě odpadového hospodářství a systémů nakládání s odpady a recyklací. V Evropě se zavázaly jednotlivé členské státy k revizi směrnice o obalech (94/62 / ES) a konkrétním opatřením. To povede k podstatnému snížení, i když jednotlivé země, jako je Polsko, budou tuto směrnici ignorovat.

Zákazy a zvláštní daně, které jsou namířené proti tenkým polyetylenovým pytlíkům, vylučují z toho většinou bioplasty. Plasty, které jsou vyráběny z obnovitelných surovin (například kukuřičný škrob) nebo jsou biologicky odbouratelné, získaly v posledních letech na významu a zákonodárci na ně berou vyšší ohled. Kompostování těchto produktů funguje, ale není zcela bez problémů. Bioplasty samy o sobě nejsou konečným řešením problému.

Pro těžké náklady a průmyslové pytle jsou plasty stále více nahrazovány papírem. V některých oblastech, například jako výroba krmiv pro zvířata nebo stavební materiály, hrají papírové pytle dále důležitou roli. Ale polyetylen zde získal další podíly na trhu. Existují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Cement je například zabalen více v plastových pytlích v Asii než v Evropě. Poptávka po pytlích pro těžké materiály závisí do značné míry na dynamice stavebního průmyslu, který v současné době silně ustupuje například v Brazílii a Číně. Ceresana očekává, že spotřeba plastových pytlů pro těžké materiály v Brazílii během prognózovaného období poroste jen 2,5 procenta ročně.

V obalech potravinářských výrobků trend směřuje i nadále k plastovým sáčkům, které například nahrazují kovové plechovky a skleněné obaly. Měkké plastové sáčky jsou schopné se výrobku lépe přizpůsobit, takže se může optimalizovat velikost obalů. Často jsou také použitelné v mikrovlnné troubě. Stojací sáčky směřují v posledních letech k opravdovému vítězství. Nicméně, spotřeba na obyvatele se v různých zemích liší stále silně, přesto tento typ obalu má obrovský růstový potenciál. Pro sáčky a pytle získávají moderní form-fill-seal procesy stále větší význam. S pomocí vhodných tvarovacích strojů k tvarování obalů, jejich následném plnění a uzavírání se vše provádí v kontinuálním procesu.

Kapitola 1 poskytuje prezentaci a analýzu celosvětového trhu pro pytle, sáčky a tašky z plastu, jakož i z papíru, včetně prognózy až do roku 2022.

V kapitole 2 je spotřeba tašek, pytlů a sáčků rozdělena podle aplikací a materiálů pro 16 zemí. Výroba je rozdělena podle analyzovaného materiálu, stejně tak dovoz i vývoz.

Kapitola 3 se zabývá oblastmi použití tašek, pytlů a sáčků.

Kapitola 4 posuzuje spotřebu tašek, sáčků a pytlů podle typů materiálů.

Kapitola 5 poskytuje firemní profily nejdůležitějších výrobců tašek, pytlů a sáčků, uspořádaných podle kontaktů, výnosů, zisku, sortimentu, výrobních závodů, krátkých profilu, jakož i typů výrobků a aplikací.

Podrobné profily dodalo 126 výrobců jako Amcor Ltd., Constantia Flexibles Group, DS Smith Plc, Du Pont, Formosa Plastics Corporation, Mondi plc, Oji Holdings, Reynolds Consumer Products LLC, Sealed Air Corporation, Smurfit Kappa, Sonoco Products Company, Stora Enso Oyj, Toppan Printing Co. Ltd., Toyo Seikan Co. Ltd. a Uflex Limited.

Zdroj: Packaging

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno