Zdroj: Archiv

[quote]Eurostat vydal u příležitosti 16. summitu Evropské unie – Kanada, který se konal ve dnech 30. října v Bruselu. Přinášíme některé údaje o hospodářských vztazích mezi Kanadou a EU.[/quote]

vystrizek

vystrizek2

Mezinárodní obchod EU se zbožím s Kanadou 
(v miliardách eur)

vystrizek3

vystrizek4

vystrizek5

Mezinárodní obchod se službami s Kanadou 
(v mld.€)

 

vystrizek9

Vývoj dovozů a vývozů služeb s Kanadou, 2010-2015

vystrizek7

Objem přímých zahraničních investic EU (FDI) a toky FDI s Kanadou, 2014
(v mld. € )

vystrizek8

Metody a definice

Údaje o obchodu se zbožím uvedené v této tiskové zprávě jsou založeny na dostupných údajích dne 18. října 2016.Jedná se o prozatímní údaje, které vycházejí z informací poskytnutých členskými státy. Jsou vystaveny časté revizi po dobu až dvou let po daném roce. Kromě toho se mohou vnitrostátní pojmy lišit od harmonizované metodiky používané Eurostatem, což vede k rozdílům mezi čísly v této verzi a údaji publikovanými na národní úrovni.

Výrobky jsou klasifikovány podle Standardní klasifikace mezinárodního obchodu (SITC), revize 4. Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu zahrnují výrobky z kůže, kaučuku a dřeva, papíru, textilu, kovů, stavebních zařízení, nábytku, oblečení, obuv a doplňky, vědecké nástroje, hodiny, hodinky a fotoaparáty.

Údaje o obchodu se službami a přímých zahraničních investicích uvedené v této tiskové zprávě jsou sestavovány podle nových mezinárodních norem stanovenými v šestého vydání manuálu MMF o platební bilanci a investiční pozici (BPM6).

Poznámka podle zemí:

Holandské obchodní toky jsou přeceňována vzhledem k takzvanému ‚Rotterdamskému efektu‘ (kvazi-tranzitnímu obchodu).