[quote]Informace do značné míry získané z databáze Evropské komise CARE zveřejnil Eurostat 18. listopadu 2016 u příležitosti Světového dne památky obětem silničního provozu, připomínané třetí neděli v listopadu.[/quote]

V loňském roce zemřelo při dopravních nehodách v Evropské unii 26 100 lidí EU. I když to představuje mírný nárůst oproti roku 2014 (+ 0,5 %), trend v průběhu posledních 20 let vedl k poklesu počtu obětí silničního provozu v EU. Ve srovnání s rokem 1995 se počet úmrtí na silnicích snížil o téměř 38 000 osob (-59,2 %), z téměř 64 000 až na mírně přes 26 000 v roce 2015.

Pro srovnání, v roce 2015 zemřelo na území EU 283 lidí při leteckých nehodách a 963 při nehodách na železnici.

V jednotlivých členských státech EU byl nejvyšší počet obětí silničního provozu v roce 2015 ve Francii, (3 461), Německu (3 459) a Itálii (3 428), dále v Polsku (2 938).

vystrizek2

Počet úmrtí na silnicích v poměru k populaci byl nejnižší na Maltě, ve Švédsku a ve Spojeném království, nejvyšší v Bulharsku, Lotyšsku a Rumunsku

Ve srovnání s počtem obyvatel jednotlivých členských států byla nejnižší míra úmrtí na silnicích v roce 2015 na Maltě (2,6 oběti silničního provozu na 100 000 obyvatel), ve Švédsku (2,7) a Spojeném království (2,8), před Dánskem a Nizozemím (po 3,1), Irskem a Španělskem (po 3,6).

Na opačném konci stupnice byla  nejvyšší míra byla zaznamenána v Bulharsku (9,8 obětí na 100 000 obyvatel), Lotyšsku a Rumunsku (po 9,5), Litva (s 8,3), Chorvatsko (8.2), Polsku (7,7) a Řecko (7,4). V roce 2015 bylo celkem 5,1 silničního provozu obětí na 100 000 obyvatel v EU jako celku.

vystrizek3

Významné dlouhodobé klesající tendence byly v každém členském státě EU

Ve srovnání s rokem 2014 počet obětí silničního provozu v roce 2015 vzrostl ve většině členských států EU, přičemž nejvyšší nárůst byl na Kypru (+ 26,7 %), následuje Finsko (+ 16,2 %), Chorvatsko (+ 13,0 %), Rakousko (+ 11,4 %), Nizozemsko (+ 11,3 %), Slovinsko (+ 11,1 %) a Malta (+ 10,0 %).

Naopak největší pokles byl v Estonsku (-14,1 %), Irsku (-14,0 %), Lotyšsku (-11,3 %), Litvě (-9,4 %), Polsku (-8,2 %), Portugalsku (- 7,1 %). Na úrovni EU zůstal počet obětí silničního provozu téměř stabilní, poté se mírně zvýšil z téměř 26 000 v roce 2014 na přibližně 26 100 v roce 2015.

V delším časovém období je trend pozoruhodného poklesu ve srovnání s 1995 u všech členských států. Počet obětí silničního provozu se snížil o více než dvě třetiny v Estonsku (z 332 v roce 1995 na 67 z 2015, -79,8 %), Portugalsku (-78,1 %),  Lotyšsku (-71,5 %),  Slovinsku (-71,1 %), Španělsku (-70,6 %), Dánsku (-69,4 %) a Řecku (-66,6 %). Počet úmrtí na silnicích se snížil méně než o 40 % na Maltě (z 14 v roce 1995 na 11 v roce 2015, -21,4 %), Rumunsku (-33,5 %) a Finsku (-39,7 %).

Celkově se v EU počet obětí silničního provozu snížil mezi lety 1995 a 2015 na více než polovinu (-59,2 %).

vystrizek4

Metody a definice

Zdrojem dat o obětech silničního provozu je databáze CARE, který je zcela řízena generálním ředitelstvím mobility a dopravy Evropské komise (MOVE).

CARE je databáze Společenství o dopravních nehodách, jejichž následkem je zranění nebo smrt. Tabulky obsažené v databázi Eurostatu jsou omezeny na počet úmrtí, protože definice zranění není ve všech členských státech zcela harmonizována. Tabulky obsahují údaje o smrtelných úrazech při dopravních nehodách rozdělených podle pohlaví, uživatele typu silnic, stáří, typu oblasti a druhu vozidla.

 

 

 

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno