Zdroj: Archiv

[quote]Jak připomenuli vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová a komisař Christos Stylianides ve společném prohlášení 19.8. 2016, Světový humanitární den se koná u příležitosti výročí pumového útoku na ústředí OSN v iráckém Bagdádu, při němž v roce 2003 zahynulo 22 humanitárních pracovníků, včetně zvláštního představitele OSN v Iráku Sergia Vieiry de Mello.[/quote]

Jakožto představitelé Evropské unie jsme včera znovu vyzvali všechny strany konfliktu, aby obnovily klid zbraní, ukončily veškerá obléhání a umožnily přístup humanitární pomoci k osobám v nouzi v celé Sýrii.

Úzce spolupracujeme se zvláštním zástupcem OSN Staffanem de Misturou, abychom podpořili úsilí o zajištění přístupu humanitárních organizací při poskytování pomoci nutné k záchraně životů a nalezení politického řešení konfliktu.

Světový humanitární den se koná u příležitosti výročí pumového útoku na ústředí OSN v iráckém Bagdádu, při němž v roce 2003 zahynulo 22 humanitárních pracovníků, včetně zvláštního představitele OSN v Iráku Sergia Vieiry de Mello.

V prohlášení představitelé Evropské komise dále uvedli: „Tragické obrázky dětí ze syrského Aleppa bohužel až příliš jasně ukazují skutečné utrpení milionů lidí na celém světě, kteří se ocitají v dějištích humanitárních krizí.“

Jakožto představitelé Evropské unie jsme včera znovu vyzvali všechny strany konfliktu, aby obnovily klid zbraní, ukončily veškerá obléhání a umožnily přístup humanitární pomoci k osobám v nouzi v celé Sýrii.

Úzce spolupracujeme se zvláštním zástupcem OSN Staffanem de Misturou, abychom podpořili úsilí o zajištění přístupu humanitárních organizací při poskytování pomoci nutné k záchraně životů a nalezení politického řešení konfliktu.

U příležitosti Světového humanitárního dne vzdáváme hold všem humanitárním pracovníkům po celém světě, kteří se snaží pomáhat lidem v nouzi, a velmi si ceníme jejich práce.

Účast Evropské unie na pomoci v dobách bezprecedentní humanitární krize

Spolu s finančními prostředky, které poskytují jednotlivé členské státy, je Evropská unie největším světovým dárcem humanitární pomoci. Humanitární pomoc z rozpočtu EU v roce 2015 pomohla celkem více než 134 milionům lidí postižených přírodními katastrofami nebo konflikty ve více než 80 zemích po celém světě.

V roce 2016 přijala Evropská komise svůj dosud největší původní rozpočet na humanitární pomoc ve výši 1,1 miliardy €. Tento rekordní rozpočet byl navržen proto, že celosvětové humanitární potřeby se zvyšují jak kvůli rostoucímu počtu uprchlíků a vysídlených osob v důsledku ozbrojeného konfliktu, tak kvůli rostoucímu dopadu přírodních katastrof, změny klimatu a hospodářské krize.

I když přírodní katastrofy jako zemětřesení v Nepálu postihly v roce 2015 miliony lidí, nejvíce humanitárních potřeb vyvolaly ozbrojené konflikty.

Minulý rok poznamenaly čtyři závažné mimořádné události (v Sýrii, Iráku, Jemenu a Jižním Súdánu), které měly podle standardů OSN nejvyšší krizovou úroveň. V roce 2015 došlo k největšímu násilnému vysídlení obyvatelstva od druhé světové války.

V důsledku toho je velká část humanitární pomoci EU určena pro uprchlíky a vysídlené osoby, přičemž Evropská komise poskytla více než 1 miliardu € (tj. přibližně 73 % svého ročního rozpočtu na humanitární pomoc na rok 2015) na projekty na pomoc uprchlíkům a vysídleným osobám. Největší část humanitární pomoci pro uprchlíky představuje potravinová pomoc a výživa (47 %). Mezi další hlavní prvky patří zdravotní péče (13 %), voda, sanitární a hygienická zařízení (10 %), přístřeší a nepotravinový materiál (9 %) a také ochrana (8 %).

Vzhledem k těmto bezprecedentním humanitárním krizím, jež nastaly v roce 2015, zaměřila Evropská komise humanitární pomoc k lidem, kteří ji nejvíce potřebují a kteří jsou nejzranitelnější, a posílila svou politickou reakci. Během vůbec prvního Světového humanitárního summitu, který se konal v květnu 2016, uvítala EU tzv. „velkou dohodu“, jejímž cílem je přesměrovat v příštích pěti letech nejméně 1 miliardu USD na financování stěžejních humanitárních činností tam, kde je těchto prostředků nejvíce zapotřebí.

Veškerá humanitární pomoc je nestranná a nezávislá a je poskytována nevládním a mezinárodním organizacím, Organizaci spojených národů a Červenému kříži.

Humanitární pracovník: čím dál nebezpečnější zaměstnání

V posledních dvou desetiletích se humanitární otázky stávají stále složitější a humanitární organizace se musejí potýkat se stále většími problémy, když chtějí získat přístup k lidem v nouzi.

Během posledních 19 let se téměř 4 000 humanitárních pracovníků stalo obětí závažných útoků a více než třetina z nich byla zabita. Většina obětí útoků jsou lidé sloužící ve své vlastní zemi.

I když se počet útoků na humanitární pracovníky v letech 2013 až 2015 snížil, neznamená to, že toto povolání je nyní bezpečnější. Počet útoků se totiž snížil proto, že počet humanitárních pracovníků, kteří mohli být nasazeni v terénu, byl kvůli nestabilní bezpečnostní situaci menší. Pokud nejistota donutí humanitární organizace pozastavit operace, nebo se z nebezpečných oblastí stáhnout, mohou být miliony lidí ponechány bez podpory, která nejednou zachraňuje život.

Útoky proti humanitárním pracovníkům jsou jasným porušením mezinárodního humanitárního práva, jehož cílem je omezit účinky ozbrojených konfliktů na civilní obyvatelstvo. Humanitární právo uvádí povinnosti států i nestátních stran během ozbrojeného konfliktu a definuje základní zásady, jako je právo obdržet humanitární pomoc, ochrana civilních osob, včetně zdravotnických a humanitárních.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno