[quote]GS1 je globální nezisková asociace se zaměřením na zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelského řetězce v globálním měřítku. GS1 Czech Republic je jediným licencovaným pracovištěm pro registraci do Systému GS1.[/quote]

Dnes posnídáme se zástupcem ředitele GS Czech Republic Michalem Bílým. Nejprve se dozvíme, jak se sdružení dařilo v uplynulém roce z hlediska činnosti i marketingu. Dále nám pan Bílý prozradí, jakým aktivitám mimo běžnou rutinu se sdružení věnuje. Zajímalo nás také, zda v oblasti kódů v současnosti dochází k nějakému vývoji. Také si připomeneme 30. výročí prvního načtení kódu EAN u nás. Na závěr nám pan Bílý blíže představí program Akreditovaní partneři GS1.

 GS1_Czech_Republic_Large_RGB_2014-12-17

Jak se dařilo sdružení GS1 Czech Republic během roku?

Rok 2015 byl ve znamení intenzivní práce. Součástí naší rutinní činnosti je školení stávajících a nových uživatelů Systému GS1 a také zástupců technických a technologických společností. Každý rok absolvuje naše školení více zaměstnanců firem než ten předchozí; ani letošek nebyl výjimkou. Přitom vedle počtu účastníků základních školení, která jsou pro uživatele Systému GS1 povinná, rostou počty zájemců i o dosud méně frekventovaná, specializovaná školení, jako např. témata moderních datových nosičů, RFID technologie nebo Systém GS1 ve zdravotnictví. V letošním roce tak naší školicí místností prošlo více než 550 manažerů. Celkem nabízíme 12 druhů školení, ke každému vydáváme speciální materiály a v poslední době stále častěji využíváme videa. Vytváříme lokalizované verze instruktážních videí našich zahraničních sesterských organizací, jedno jsme vytvořili vlastní (na téma kvalita čárových kódů), které naopak využívají ostatní členské organizace GS1. Školení jsme navíc letos doplnili o webináře.

Mezi naši každoroční činnost patří také kontrola kvality čárových kódů. Provádíme ji ve spolupráci s maloobchodními řetězci, abychom společně snižovali poměr obtížně dekódovatelných nebo dokonce úplně nečitelných symbolů, kterých je na českém trhu stále kolem 1 %. Tyto symboly způsobují významné ekonomické ztráty a současně nespokojenost se zpožděním odbavených zákazníků. Letos jsme pracovali ve společnostech Globus a Billa.

A aktivity mimo vaši rutinní činnost?

V posledním období bylo jedním z předních témat sledovatelnost. Události v této oblasti nabírají spád. Před půlrokem jsme informovali o blížícím se pilotním projektu a předpokladu následného zahájení využívání platformy fTRACE.  Společnost Metro Group společně s autorem platformy, organizací GS1 Germany, již tento způsob sledovatelnosti v Německu realizuje, a to v oblasti masných a rybích produktů. K projektu přistupují další významní hráči jako např. Edeka, velký zájem již projevily řetězec Lidl a Kaufland.
Český trh je s německým těsně propojen. Proto Makro C&C iniciuje zapojení dodavatelů zmíněného sortimentu a zprovoznění platformy fTRACE v rámci svého působení na českém a slovenském trhu. fTRACE bude vyžadovat soustavné plnění dat do příslušné databáze, a to každým ze zainteresovaných subjektů. Požadavek funkční sledovatelnosti vybrané skupiny produktů by tak měl být jednoznačně splněn.  Důležitým souběžným efektem bude výrazné zkvalitnění kmenových dat, a co je důležité pro zákazníky – díky funkční aplikaci pro iOS a Android – bude zajištěna snadná dostupnost všech důležitých informací o příslušných produktech. Pro naše sdružení tento projekt znamená velké nasazení produktových manažerů. Nyní jsme ve fázi příprav materiálů pro tuzemské dodavatele.
Souběžně s touto činností jsme letos připravili lokalizované verze implementačních příruček pro další sektory, jako např. selektivní kosmetika; velký kus práce byl odveden v oblasti eGovernmentu, ve které, ve spolupráci s kolegy z mezinárodní pracovní skupiny GS1, výrazně pokročilo zavádění standardů GS1. Nesmím opomenout naše EPC/RFID centrum, které letos realizovalo několik významných projektů, jako např. projekt smart budovy, připravený ve spolupráci s předním bankovním domem, či testování RFID v oblasti automotive. Aktivní jsme byli v roce 2015 celkem v osmi mezinárodních pracovních skupinách GS1 od zdravotnictví až po fresh food.

Automatická identifikace vs. koncoví uživatelé. Kromě známých QR kódů, dochází k nějakému vývoji v této oblasti? Například budeme se moci dozvědět pomocí kódů více informací o konkrétním zboží?

Samozřejmě. Od režimu B2B se uplatnění Systému GS1 nyní rozšiřuje na B2C. Po čtyřiceti letech vývoje se Systém GS1 dostal do nové éry. Doposud pomáhal komunikaci obchodních partnerů. Zákazník těžil z výhod nepřímo: rychleji a komfortněji dostával lacinější a bezpečnější produkt. Nyní se bude postupně stávat pánem situace: čárový kód může sám skenovat svým telefonem a ihned získat potřebné informace, například zjistit původ masa, o jehož koupi uvažuje. Důležitá je zde samozřejmě kvalita kmenových dat, což je výzva pro celou GS1. Jsme rádi, že se objevují reálné aplikace, viz zmíněný fTRACE. Současně probíhají práce na projektu GDSN (globální datová synchronizace), který se zabývá výměnou jak B2B, tak i B2C kmenových dat s použitím certifikovaného elektronického katalogu GDSN.

DP6_3119

Jaký byl rok 2015 pro váš marketing?

Podobně jako v loňském roce pokračujeme v komplexním projektu rebrandingu. V roce 2014 valná hromada GS1 přijala rozhodnutí, že celá organizace přejde od roku 2016 na nový korporátní design. Všech 112 členských organizací GS1, stejně jako GS1 in Europe a GS1 Global Office, se bude prezentovat jednotným, výrazným a snadno zapamatovatelným grafickým stylem. Nový grafický manuál zahrnuje definici všech logotypů, ikony pro více než 50 odvětví, kde je GS1 aktivní, grafiku schémat logistických řetězců, šablony veškerých tiskovin a komunikačních materiálů apod. Informační texty byly přestylizovány a prošly aktualizací. Připravujeme nový web. Jeho návštěvník už nebude muset být odborníkem, aby pochopil, kdo je GS1 a čím se zabývá.

Jak jste připomněli 30 let výročí prvního načtení čárového kódu standardu EAN v Československu?

Významným marketingovým počinem nejen letošního roku je výstava s názvem O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás, která je v těchto dnech k vidění v Národním technickém muzeu. Expozice nastiňuje historii, současnost i budoucnost automatické identifikace a sdílení dat v dodavatelském řetězci pro maloobchod, zdravotnictví, ale také např. humanitární sektor. Kromě dvaceti čtyř informačních panelů a trojrozměrných exponátů je pro návštěvníky připravena audiovizuální část a interaktivní sekce s hrou. Návštěvníci se mohou zúčastnit vědomostní soutěže o hodnotné ceny. Věříme, že tato akce napomůže posílit povědomí lidí o standardní automatické identifikaci i o značce GS1 (do r. 2005 EAN). Výstava potrvá do 26. 2. 2016. V budoucnu bychom rádi výstavu ukázali i v jiných městech.

Dscf0368-Butcher_Meat_Pkg

Kam směřuje vývoj v automatické identifikaci?

Celosvětově unikátní identifikace položek je základem efektivní činnosti globálního dodavatelského řetězce. Vše začíná přidělením globálně jedinečného standardního čísla pro různé entity od firem, produktů přes služby až třeba po dokumenty. Zde jsme svědky rozšiřování o nové oblasti, jako např. cash handling (přeprava a manipulace peněz) či drobnou živočišnou výrobu (na posledním zasedání OSN bylo podepsáno memorandum mezi OSN a GS1 o přidělení klíče GLN – Global Location Number malým farmám, což mj. umožní vysledovatelnost masných a mléčných výrobků ze zemí třetího světa).
Automatické snímání dat je nemyslitelné bez standardních datových nosičů – čárových kódů, 2D kódů, příp. EPC/RFID tagů. Trendem jsou nosiče schopné nést kromě základní identifikace celou škálu doplňkových informací. Příkladem může být 2D kód GS1 DataMatrix ve zdravotnictví. Symbol pomáhá v boji s padělky léčiv; označování jednotlivých dávek léků (unit dose) eliminuje mnohdy fatální důsledky nesprávné medikace. Kód se užívá také k identifikaci pacientů a lékařských nástrojů.
V maloobchodu se rozšiřuje nový standard pro pokladny – GS1 DataBar. Tento lineární čárový kód umožňuje zápis a dekódování informací, jako je hmotnost, datum spotřeby či číslo šarže.
Komunikace – sdílení informací delší dobu probíhá rutinně v mnoha sektorech na bázi elektronické výměny dat EDI. Stále častěji je realizováno s využitím nástroje GS1 pro práci s kmenovými daty – GDSN (Global Data Synchronization Network). Budoucím trendem je komunikace pomocí sítě EPCIS (EPC Information Services) poskytující dynamická data, tj. přehled o pohybu položek v dodavatelském řetězci.

Můžete nám přiblížit program Akreditování partneři GS1? Pro koho je program určen a jaký je jeho účel?

Naše těsná spolupráce s technickými firmami z oblasti automatické identifikace má počátky ještě v 80. letech. Tehdy technologičtí partneři čerpali potřebné know-how, jak optimálním způsobem zavádět projekty automatické identifikace zboží v mezinárodním standardu EAN•UPC.
Třicet let globálního vývoje přinesl řadu nových datových nosičů a Systém GS1 se vyvinul v rozsáhlý integrovaný soubor standardů pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů a pro komunikaci mezi nimi. Nároky na správnou implementaci řešení na bázi Systému GS1 úměrně vzrostly. Sdružení GS1 Czech Republic proto spolupráci s technologickými firmami průběžně posilovalo, rozšiřovalo nabídku odborných školení a certifikačních programů. V roce 2009 toto úsilí korunovalo zřízením projektu Partnerský program. Spolupráce s akreditovanými partnery (AP) znamenala dosažení a udržení vysoké míry jistoty, že implementace globálních standardů za konkrétních podmínek bude prováděna korektně a vyústí v sérii předpokládaných benefitů zejména pro konečného uživatele.
V současné době je Partnerský program reprezentován pěti akreditovanými partnery, na trhu dlouhodobě etablovanými firmami se zkušenými odborníky a širokým portfoliem nabízených služeb. Firmy Bartech, s. r. o., EPRIN, spol. s r. o., Gaben, spol. s r. o., ICS Identifikační systémy, a. s., a Kodys, spol. s r. o., představují pro zákazníky profesionální servis a pro GS1 Czech Republic jistotu přesného zacházení se širokým portfoliem standardů Systému GS1.
Jmenované firmy musejí průběžně plnit přísná kritéria partnerského programu, což uživatelům poskytuje garanci přesné implementace celosvětových standardů GS1 a soustavnou profesionální podporu s cílem dosažení maximální efektivity.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno