Domů Tagy EFSI

Štítek: EFSI

EU: Fondy investic, plán obrany hranic a další

Shrnutí kratších informací z posledního zářijového týdne a první říjnové dekády.

Rok poté: Klíčová doporučení s cílem usnadnit podnikům přístup k fondům ESI

V souladu s iniciativou „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“ a se snahou o zlepšení právní úpravy 27.9. 2016. Komise zveřejnila vyhodnocení výsledků práce skupiny na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI).

Druhá výroční zpráva předsedy EU

Ve středu 14.9.2016 vystoupil předseda Evropské komise Jucker s obsáhlou zprávou o stavu Unie za rok od předchozí vůbec první takové zprávy Komise Evropskému parlamentu. Služby Komise poprvé přeložily 6 bodů, týkajících se EU28. K nutnému zkrácení článku je na počátku každé z informací podtržený citát z projevu předsedy Junckera ke stavu EU v parlamentu a za ním výčet návrhu opatření předložených Komisí.

Dva závažné návrhy Komise: k financím pro kulturu a k ochraně dětí

Evropská komise a Evropský investiční fond (EIF) zahájily 30. 6. 2016 iniciativu záruk v hodnotě 121 milionů eur zaměřenou na podporu malých a středních podniků v kulturních a tvůrčích odvětvích prostřednictvím finančních institucí. Tento systém by měl v příštích šesti letech generovat více než 600 milionů eur ve formě bankovních půjček.

Nástroje pro propojení Evropy: digitalizace a ekologizace dopravy

Vznik nástroje pro propojení Evropy byl podle komentáře odpovědného místopředsedy předchozí Evropské komise předsedy Barrosa podnícen neplněním čerpání limitů kohezních fondů všeobecně. Místopředseda tehdy uváděl jako příklad nečerpání zejména Českou republiku a zdůvodňoval proto potřebu kvóty kohezních fondů přidělených jednotlivým kohezním státům snížit ve prospěch zdroje, o jehož čerpání budou státy soutěžit, aby vůbec nepropadly.

Horizont 2020: program podporuje konkurenceschopnost otevřením vědě

Pro překlenutí sedmi let (2014 až 2020) a s rozpočtem ve výši 77 miliard € program Horizont 2020 pracuje s největším financováním výzkumu a inovací EU vůbec. V současné době Evropská komise potvrdila jednání o dalších akcí druhého ročníku pracovních programů dvou let, kterým se stanoví možnosti financování pro rok 2017 (viz IP / 15/5831) a zveřejnila 26. 7. obsah.

Investiční plán pro Evropu: bude prodloužena doba činnosti EFSI

Osmnáct měsíců poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zahájil investiční plán pro Evropu, a jeden rok po startu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Komise hodnotí dosažené výsledky. Komise dnes předkládá příslušné poznatky a jasné návrhy pro ambiciózní budoucnost fondu EFSI.

Logistický kalendář