Domů Tagy EIB

Štítek: EIB

Nástroje pro propojení Evropy: digitalizace a ekologizace dopravy

Vznik nástroje pro propojení Evropy byl podle komentáře odpovědného místopředsedy předchozí Evropské komise předsedy Barrosa podnícen neplněním čerpání limitů kohezních fondů všeobecně. Místopředseda tehdy uváděl jako příklad nečerpání zejména Českou republiku a zdůvodňoval proto potřebu kvóty kohezních fondů přidělených jednotlivým kohezním státům snížit ve prospěch zdroje, o jehož čerpání budou státy soutěžit, aby vůbec nepropadly.

Investiční plán pro Evropu: bude prodloužena doba činnosti EFSI

Osmnáct měsíců poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zahájil investiční plán pro Evropu, a jeden rok po startu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Komise hodnotí dosažené výsledky. Komise dnes předkládá příslušné poznatky a jasné návrhy pro ambiciózní budoucnost fondu EFSI.

Nové pokyny Komise a EIB ke kombinování strukturálních a investičních fondů s Evropským fondem pro strategické investice

Pokyny vyšly 22. 2. 2016. Obsahují výklad k uplatnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropského fondu pro strategické investice. K pokynům byla vydána metodická příručka

Logistický kalendář