Domů Tagy EK

Štítek: EK

Evropská pohraniční a pobřežní stráž dohodnuta

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly a Rada 22.6. schválila návrh Komise o evropské pohraniční a pobřežní stráži. Cesta k tomu, aby byla posílená agentura v provozu od letošního léta, se prosadila. Evropská pohraniční a pobřežní stráž staví na základech položených Frontex, s možností čerpat rezervované sdílení lidí a zařízení.

Společné prohlášení nejvyšších představitelů EU

Signatáři se setkali 24. června v Bruselu na pozvání předsedy Evropské komise Junckera. Diskutovali o výsledku referenda ve Spojeném království a učinili následující společné prohlášení.

Na cestě k udržitelnému a spravedlivému společnému evropskému azylovému systému

Evropská komise předkládá návrhy k dosažení udržitelného a spravedlivého společného azylového systému. Změna je nutná, návrh však narazí na několik úskalí.

První fáze obnovy letiště v Českých Budějovicích stála 120 mil. Kč

První fáze druhé etapy rekonstrukce českobudějovického letiště, která před pár dny skončila, stála více než 120 milionů korun. Její součástí bylo mimo jiné vybudování bezpečnostního centra nebo oprava přistávací dráhy.

Jarní hospodářská prognóza 2016: rizika jsou vysoká, ale ekonomika si udržuje směr

Komise ji zveřejnila 3. 5. Předpokládá, že eurozóna poroste v roce 2016 o 1,6 % a EU jako celek o 1,8 %. Očekává se, že hospodářský růst v Evropě bude i nadále nevýrazný. Zpomalila totiž výkonnost klíčových obchodních partnerů a začíná slábnout působení některých faktorů, o které se ekonomika dosud opírala.

EK o provádění dohody s Tureckem a bezvízovém styku s Ukrajinou

Komise podala 20.4 v pořadí 4. zprávu od přijetí společného akčního plánu EU a Turecka z 29. 11. 2015 o provádění dohody mezi EU a Tureckem. Konstatuje, že bylo v realizaci dosaženo pokroku, pro jehož udržení bude třeba pokračovat v úsilí a poskytovat další prostředky umožňující soustavné navracení a přesidlování osob, neboť tento aspekt provádění dohody je stále z velké části před námi. 18. března 2016 se hlavy států a předsedové vlád EU dohodli s Tureckem na ukončení nelegální migrace z Turecka do EU a vytvoření alternativních legálních způsobů přesídlení uprchlíků do Evropské unie. Nový přístup začíná přinášet výsledky: počet osob nelegálně překračujících Egejské moře z Turecka do Řecka prudce poklesl.

Ekolog: Požadavek Bruselu vláda nesplnila, škrtla chráněné místo

Vláda nesplnila požadavek Evropské komise, přestože na svém pondělním zasedání zařadila kaňonovité labské údolí mezi evropsky významné lokality (EVL). Ze seznamu ochrany byly jako jedno ze stanovišť totiž vyškrtnuty takzvané bahnité náplavy na štěrkovém substrátu, místo v řece, kde roste specifická vegetace, řekl ředitel ekologické organizace Beleco Jan Dušek. V povodí Labe jde o ojedinělou lokalitu. Plánovaný děčínský jez by stanoviště zlikvidoval nenávratně, uvedl Dušek.

EK působí proti diskriminaci řidičů v Německu a Británii

Evropská komise podnikla právní kroky proti specifickým systémům zpoplatnění silnic v Německu a ve Spojeném království, které nerespektují pravidla jednotného trhu EU.

Berlín má dva měsíce na změnu pravidel pro silniční mýtné

Německo od Evropské komise dostalo dva měsíce na úpravu svých pravidel o mýtném na silnicích, která fakticky zvýhodňují německé řidiče. Komise to oznámila v pravidelném přehledu prohřešků členských zemí vůči unijní legislativě.

Kvůli problémům s EIA nebude nutné přesouvat evropské peníze

Kvůli problémům s uznáváním posudků na dopad staveb na životní prostředí (proces EIA) nebude nutné přesouvat evropské dotace z dopravního stavitelství do jiných oborů. Ministerstvo dopravy má pro tyto peníze jiné smysluplné využití. Na pondělním Žofínském fóru to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Podle něj ministerstva životního prostředí a dopravy stále vyjednávají s Evropskou komisí o uznání výjimek pro problémové stavby.

Logistický kalendář