Domů Tagy OSN

Štítek: OSN

Návrhy Komise k migraci a právnímu státu

Komise přijala 18.5 svou další zprávu o pokroku v systémech nouzového přemístění a přesídlení EU posuzováním opatření přijatých do 13. května 2016. Celkový pokrok zůstává od druhé zprávy Komise neuspokojivý, i přes známky zvýšené přípravy na budoucí opatření: od poloviny dubna, kdy se posílily trasy budoucích přeložek, došlo jen k několika přemístěním. Pokroku bylo dosaženo v oblasti přesídlení v rámci provádění prohlášení EU a Turecka, ale musí být urychlena, aby se zabránilo návratu migrant nelegálními cestami. Větší úsilí o přemístění je čím dál tím naléhavější s ohledem na humanitární situaci v Řecku a zvýšení příjezdů do Itálie.

Je pomoc EU zemím v krizi dostatečná?

Je vysoký počet humanitárních aktivit, souvisejících s krizemi, bídou zejména v důsledku nezaměstnanosti, také ale válkami. A je mnoho hlasů volajících po větší pomoci EU- dokonce už i z OSN. Zkusme tedy doplnit výčet pomoci nad rámec informací o migraci přes Středomoří a Turecko západobalkánskou trasou.

Provádění dohody mezi EU a Tureckem

V hromadných sdělovacích prostředcích probíhají téměř nepřetržitě diskuze k imigrantské krizi - ale ani moderátoři, ani pozvaní diskutující zpravidla podle našeho politického života nepokládají týden či několik týdnů staré informace za zastaralé. Takže když Komise vydala širší souhrnné informace k postupu řešení krize, snažíme se co nejdříve aktuální informace zveřejnit.

 Vývoj migrace v posledním týdnu března

Začal klesat podíl utečenců přecházejících z Turecka do Řecka. Místo tisíců či dokonce desetitisíců osob jich byly I jen stovky. Současně se začaly navracet tisíce běženců, u nichž se ověřilo, že jejich životy doma nebyly ohroženy a nepotřebují tedy podle úmluv OSN mezinárodních ochranu a že nejde o ekonomické migranty, potřebné na trhu práce členských států EU. Současně bylo třeba reagovat na zvyšující se počty osob, které podle odhadu orgánů OSN bude ještě ochranu a asyl potřebovat.

Rusko chce v nové loděnici stavět plavidla pro dobývání Arktidy

Rusko začalo poblíž přístavu Vladivostok na Dálném východě budovat loděnice určené pro stavbu velkotonážních plavidel jako jsou tankery a ledoborce. S odvoláním na prohlášení šéfa ruské Bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa o tom dnes informovala agentura AFP. S pomocí nových lodí chce Moskva začít intenzivněji zkoumat a využívat nerostné bohatství v části Arktidy, na nějž si činí nárok.

EU zahajuje činnost nového evropského zdravotnického sboru

Evropská unie zahájila činnost evropského zdravotnického sboru, který přispěje k účinnější mobilizaci lékařských a zdravotnických týmů a vybavení v případě krizových situaci uvnitř i vně EU. Součástí zdravotnického sboru budou krizové lékařské týmy, koordinátoři z řad zdravotnických a lékařských expertů, mobilní laboratoře pro biologickou bezpečnost, lékařská evakuační letadla a týmy pro logistickou podporu. Vytvoření zdůvodnil komisař Christos Stylianides.

Logistický kalendář