Domů Tagy TEN-T

Štítek: TEN-T

EU: Zjednodušení státní podpory a testování emisí typů aut

Smlouva o EU uděluje Evropské komisi úkol prosazovat pravidla EU o státní podpoře. Členské státy jsou obvykle povinny oznámit své plány státní podpory Komisi a měly podpory poskytnout pouze v případě, že obdrží předchozí souhlas Komise.

EU: Dva závažné materiály k investicím a migraci

Evropská komise zahájila 8. února 2017 novou výzvou inovativní způsob financování infrastrukturních projektů v oblasti dopravy v Evropě. Výzva k předkládání návrhů má spojit granty v hodnotě jedné miliardy eur (Nástroj pro propojení Evropy – Doprava) s financováním od veřejných finančních institucí, ze soukromého sektoru nebo vůbec poprvé i z Evropského fondu pro strategické investice, který je jádrem investičního plánu pro Evropu a významnou prioritou Junckerovy Komise.

Celkem 30 dopravních projektů v hodnotě jedné mld. EUR zažádalo o podporu z programu CEF

V úterý 7. února 2017 vypršela poslední možnost pro podání žádostí o podporu v dopravní části Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Od roku 2014 se jednalo v pořadí o třetí a poslední možnost, jak tyto evropské prostředky získat. Žadatelé celkem předložili 30 projektů v celkové hodnotě 988 milionů eur.

Slovensko se připojilo k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe

Slovensko se připojilo k Česku a Polsku v pracovní skupině zabývající se projektem na propojení Dunaje, Odry a Labe (kanál DOL). Všechny tři země včera při jednání ministrů dopravy ve Varšavě podepsaly nové memorandum, které počítá s financováním vodní cesty z evropských peněz. Slovensko dosud v přípravách zvažovaného dopravního projektu zastávalo roli pozorovatele. V tiskové zprávě to uvedlo české ministerstvo dopravy.

Politika soudržnosti v praxi: hlavní efekty investic EU v letech 2007–2013

Evropská komise zveřejnila 7. října 2016 závěry nezávislého hodnocení investic EU zrealizovaných v létech 2007–2013, jehož součástí jsou i zprávy o každém členském státě.

Nástroje pro propojení Evropy: digitalizace a ekologizace dopravy

Vznik nástroje pro propojení Evropy byl podle komentáře odpovědného místopředsedy předchozí Evropské komise předsedy Barrosa podnícen neplněním čerpání limitů kohezních fondů všeobecně. Místopředseda tehdy uváděl jako příklad nečerpání zejména Českou republiku a zdůvodňoval proto potřebu kvóty kohezních fondů přidělených jednotlivým kohezním státům snížit ve prospěch zdroje, o jehož čerpání budou státy soutěžit, aby vůbec nepropadly.

Ministři dopravy Polska i Česka podporují projekt splavnosti Dunaje – Odry – Labe

Splavnost Odry, Dunaje a Labe, silniční propojení obou zemí nebo spolupráce se štětínskou námořní vysokou školou. To byla hlavní témata jednání mezi českým ministrem dopravy Danem Ťokem a jeho polskými protějšky, ministrem námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Markem Gróbarczykem a ministrem infrastruktury a výstavby Andrzejem Adamczykem. Oba ministři se při jednání ve Varšavě shodli, že projekt D-O-L je pro Českou i Polskou republikou důležitým projektem, na kterém mohou spolupracovat.

Na prvním a druhém koridoru bude automatické vedení vlaku

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončila projekt, díky němž funguje na první a druhém koridoru a také na některých dalších tratích systém automatického vedení vlaku. Ten spočívá v tom, že vlak vybavený příslušnou technikou nemusí ovládat strojvůdce, spoří energii a jede přesně podle jízdního řádu, uvedl v tiskové zprávě mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Provoz s tímto systémem je také bezpečnější.

Logistický kalendář