[quote]Eurostat zveřejnil některá čísla z evropského sledování přehledu zdraví (Health Interview Survey). Zatímco 46,1 % osob ve věku 18 let žijících v Evropské unii mělo v roce 2014 normální hmotnost, u málo více než poloviny dospělých (51,6 %) byla hmotnost nadměrná (35,7 % pre-obézních a 15,9 % obézních) a další 2,3 % byla pod vahou. Jinými slovy, téměř 1 z každých 6 osob ve věku 18 let v EU byla v roce 2014 obézní. Obezita je vážným problémem veřejného zdraví, který je možno statisticky vyjádřit pomocí Body Mass Index (BMI) dospělých. Obezita je definována jako BMI 30 nebo více.[/quote]

Podíl obézních dospělých se jasně liší podle věkových skupin a úrovně vzdělání. S výjimkou těch ve věku 75 let nebo starších, ve věkové skupině starších s věkem přibývá obezita. Podíl obezity v EU byl 22,1 % u lidí ve věku 65-74, zatímco u osob ve věku 18 až 24 let to bylo pod 6 % (5,7 %).

Je také zřejmý vliv úrovně vzdělání: podíl obézních osob v EU klesá s rostoucí úrovní vzdělání. Zatímco jejich % mezi těmi s nízkou úrovní vzdělání dosáhl téměř 20 % (19,9 %), byl jen  16,0 % u osob se střední úrovní vzdělání a méně než 12 % (11,5 %) u populace s vysokou úrovní vzdělání.

 Složení obyvatelstva EU 18 let nebo starších podle Body Mass Index v EU, 2014 (%)

                                       (s výjimkou Irska, za které nejsou dostupné údaje)

vystrizek1

Nejnižší podíl obezity v Rumunsku a Itálii, nejvyšší na Maltě

Mezi členskými státy EU, za které jsou data k dispozici, byl nejnižší podíl obezity v roce 2014 v populaci starší 18 let v Rumunsku (9,4 %) a Itálii (10,7 %), před Nizozemím (13,3 %), Belgii a Švédskem (po 14,0 %). Nejvyšší obezita 1 ze 4 osob byla na Maltě (26,0 %), 1 z 5 v Lotyšsku (21,3 %), v Maďarsku (21,2 %), v Estonsku (20,4 %) a ve Spojeném království (20,1 %).

Podíl obézních v populaci 18 let a více v členských státech EU 2014 v %

vystrizek2

Žádný systematický rozdíl v obezity mezi muži a ženami…

Není žádný systematický rozdíl hladin obezity mezi muži a ženami: podíl obezity byl vyšší u mužů v polovině členských států, vyšší u žen v druhé polovině států. V rámci členského státu však lze významné rozdíly pozorovat;  podíl obézních mužů je mnohem vyšší než u žen na Maltě (28,1 % u mužů ve srovnání s 23,9 % u žen, nebo +4,2 %), Chorvatsku 3,9 %, Slovinsku 3,6 % a na Kypru 3,4 %; % obézních žen je mnohem vyšší než u mužů v Litvě (19,9 % u žen ve srovnání s 14,1 % u mužů, 5,8 %), v Lotyšsku 4,4 % a Nizozemsku 3,6 %. Na úrovni EU byl podíl obezity v roce 2014 téměř stejný mezi muži (16,1 %) a žen (15,7 %).

…ale jasný je vliv věku

Téměř ve všech členských státech se podíl obesity zvyšuje s věkem. Nejširší rozdíly mezi podílem mladých (ve věku 18-24 let) a starších osob (věk 65-74 let) byl na Slovensku (33,0 % u lidí ve věku 65 až 74 let ve srovnání s 2,7 % u osob ve věku 18 až 24, 30,3 %) a Lotyšsku 29,3 %, v Estonsku 26,4 %,  v Litvě 25,3 %, v Polsku 25,1 %, České republice a Maďarsku po 24,5 %. Na úrovni EU je rozdíl mezi mladými dospělými (5,7 %) a staršími osobami (22,1 %) 16,4 %.

1 z 10 mladých dospělých je považován za obézního na Maltě (12,0 %) a ve Spojeném království (10,8 %), a cca 1 ze 3 starších osob na Maltě (33,6 %), v Lotyšsku (33,2 %) a na Slovensku (33,0 %).

Podíl obézních dospělých v EU, 2014 podle věkových skupin  (%)

(18-24 let, 25-34 let, 35-44 let, 45-64 let, 65 až 74 let, 75 let a více)

vystrizek3

vystrizek4

vystrizek5

Výchova hraje zřetelnou roli ve všech členských státech

V téměř každém členském státě EU, za který jsou data k dispozici, se podíl obezity snižuje s úrovní vzdělání. V roce 2014 byl největší rozdíl v obezitě mezi dospělými s vysokou úrovní vzdělání a s nízkou úrovní vzdělání ve Slovinsku (9,2 % pro lidi s vysokým stupněm vzdělání ve srovnání s 26,0% u osob s nízkou úrovní vzdělání, 16,8 %, následuje Lucembursko (14,5 %),  Slovensko (13,9 %), Španělsko (13,0 %), Chorvatsko a Portugalsko (shodně 12,3 %), Francie (12,1 %), Rakousko (11,9 %) a Kypr (11,8 %). V EU je rozdíl 8,4 % mezi vysoce vzdělanými (11,5 %) a nízko vzdělanými dospělými (19,9 %).

vystrizek6vystrizek7

Metody a definice

Údaje uvedené v této tiskové zprávě pocházejíí z posledního European Health Interview Survey (EHIS). EHIS se zaměřuje na změření zdravotního stavu, zdravotních determinantů stejně jako využívání služeb péče o zdraví občanů EU mezi členskými státy.

První vlna měření EHIS (EHIS vlna 1 nebo EHIS kolem 2008) byla provedena v letech 2006 a 2009. Druhá vlna (EHIS vlna 2 nebo EHIS 2014) byla provedena v letech 2013 a 2015.

Údaje uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k počtu obyvatel ve věku 18 až 74. Nicméně, obecně je pokryto průzkumem populace starší 15 let, žijící v domácnostech s bydlištěm na území země.

Všechny ukazatele jsou vyjádřeny jako % dané populace a statistiky jsou členěny podle věku a pohlaví a jedné další dimenzi, jako úrovně dosaženého vzdělání, příjmu kvintilové skupiny nebo pracovní situace.

Body Mass Index (BMI) je definována jako hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech, a to jak samostatně, uvádí respondentů ve věku 18 let a více. Pro šíření účelu se používají následující postupy:

  • Podváha: BMI méně než 18,5
  • Normální hmotnost: BMI mezi 18,5 a méně než 25
  • Pre-obézní: BMI mezi 25 a méně než 30
  • Obézní: BMI větší nebo roven 30
  • Nadváha: BMI větší nebo roven 25 (Pre-obézní + obézní)

Nízká úroveň vzdělání se vztahuje na ISCED 2011 Úroveň 0-2: nižší než primární a nižší sekundární.

Střední úroveň vzdělání se vztahuje na ISCED 2011 na úrovni 3-4: vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělání.

Vysoká úroveň vzdělán znamená terciární úrovně dosaženého vzdělání, ISCED (isced) 2011 na úrovni 5-8: terciární vzdělávání.

 

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno