[quote]Podle zprávy Eurostat může být domov pro velkou část populace ve věku 20 až 64 let v Evropské unii ve městech nazírán jak jako zdroj, tak také výzva k řešení mnoha dnešních ekonomických, sociálních a environmentálních problémů. U obyvatelů měst ve věku od 20 do 64 let byla 70 % zaměstnanost; rizikem chudoby a sociálního vyloučení je tím postiženo asi 24 % všech obyvatel měst[/quote].

30. května se sejdou ministři EU pro městské záležitosti, aby podpořili Amsterdamskou smlouvu se vznikem městské agendy pro celou EU. Publikaci k problému s podrobnostmi zveřejní přehled Eurostat v září.

1

V roce 2015 v EU žilo ve městech cca 124 milionů lidí ve věku 20 až 64 let, 41 % populace této věkové skupiny. Na úrovni členských států více než polovina populace ve věku 20-64 let žila ve městech ve Spojeném království (60 %) a na Kypru (54 %). Naopak jen 1 z 5 osob ve věku 20-64 let žila ve městech na Slovensku (19 %), Slovinsku (20 %) a Lucembursku (21 %).

Míra zaměstnanosti má tendenci být ve městech vyšší než ve venkovských oblastech. V průměru bylo v  EU 2015 zaměstnáno  70,0 % obyvatel měst ve věku 20 až 64 let. Míra zaměstnanosti byla  v rozmezí od 79,8 % ve Švédsku po 53,0 % v Řecku.

2

Obyvatelé měst  jsou ve většině členských států méně ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením

V roce 2014 v EU bylo cca 50 milionů obyvatel měst (24,4 % populace žijící ve městech) ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Na úrovni členských států byl nejvyšší podíl městských obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v Řecku (34,1 %), Bulharsku (30,0 %), Belgii (28,6 %),  Rakousku (28,3 %), Rumunsku (28,3 %) a Itálii (27,8 %), nejnižší v České republice (13,9 %), Slovensku (15,0 %), Lucembursku (16,1 %) a Finsku (16,6 %).

Ve většině členských států byli obyvatelé měst méně ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením, než obyvatelé venkova, zejména v Rumunsku (s 22,4 %), Bulharsku (21,4 %). V sedmi členských státech je riziko chudoby či sociálního vyloučení ve městech vyšší než ve venkovských oblastech: Rakousku (s rozdílem 14 %),  Dánsku (9,4 %), Belgii (7,5 %), Spojeném království (6,6 %), Německu (5,3 %), Francii (3,3 % a Nizozemsku (3,1 %).

34

Metody a definice

Stupeň urbanizace se používá pro klasifikaci místních správních jednotek měst a předměstí, nebo venkovských oblastí. Klasifikace je založena na kombinaci zeměpisné blízkosti, hustoty obyvatelstva a demografických aplikací v síti buněk po 1 km 2. Podle této klasifikace je velké městu hustě obydlenou oblastí, kde žije v městském centru alespoň 50 % obyvatel. Menší města a předměstí jsou mezilehlé oblasti, kde je hustota menší než 50 % populace ve venkovských oblastech a v městských centrech žije méně než 50 %. Ve venkovských oblastech žije více než 50% populace ve venkovských buňkách sítě.

Údaje o míře zabydlení a zaměstnanosti populace uvedené v této tiskové zprávě pocházejí z výběrového šetření pracovních sil v EU (LFS). Zjišťování pracovních sil je z velkého výběrového šetření domácnosti; důležitým zdrojem informací o situaci a trendech na trhu pracovních sil v EU. .

Údaje o ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením jsou založeny na -statistikách EU v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC). Průzkum EU-SILC je referenčním zdrojem EU pro srovnávací statistiku o rozdělení příjmů, chudoby a životních podmínek..

Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením jsou klasifikovány podle tří odlišných kritérií, ale musí být alespoň v jedné z těch situací, které  mají být považovány za součást této skupiny.

Tato tři kritéria jsou:

  • Lidé v ohrožení chudobou žijí v domácnosti s vyrovnaným disponibilním příjmem pod hranicí (prahovou hodnotou) chudoby, stanovenou na 60 % národního mediánu disponibilního příjmu (po sociálních transferech).[gap height=“10″]
  • Lidé trpící vážnou materiální deprivací vynucením postrádají alespoň čtyři z následujících devíti položek považovaných většinou lidí za žádoucí nebo dokonce nezbytné k plnohodnotnému životu a čelí nesplacení neočekávaným nákladům, stráví alespoň  jeden týden roční dovolené mimo domov, nemají jídlo zahrnující maso, kuřecí maso, ryby nebo vegetariánský ekvivalent masa každý druhý den, bez přiměřeného vytápění obydlí, ze zboží dlouhodobé spotřeby bez pračky, televize, telefonu a auta, vystavení platebním nedoplatkům (hypotéky nebo nájemné, účty,  splátky leasingu nebo jiné splátky).[gap height=“10″]
  • Lidé žijící v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce jsou lidé ve věku 0-59 let, kteří žijí v domácnostech, kde v průměru dospělí (ve věku 18-59) pracovali méně než 20 % svého celkového pracovního potenciálu v průběhu minulého roku. Studenti jsou vyloučeni.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno