[quote]Společnost Toyota Material Handling nedávno vyhlásila nový soutěžní program zaměřený na zlepšování výkonnosti v oboru logistiky a manipulace v podobě celé řady aspektů jako je design, bezpečnost a vynikající výkon při provádění logistických operací. První ocenění plánuje Toyota předat během veletrhu CeMAT 2018. Toyota bude novou soutěž organizovat i financovat.[/quote]

“Různé soutěže a odborné ceny nejsou v naší branži neobvyklé,“ vysvětluje Matthias Fischer, President a CEO  společnosti Toyota Material Handling Europe a pokračuje:„Jsme rádi, že jsme jich v nedávné minulosti i současnosti mnoho získali, ale většina z těchto soutěžních programů cílí na společnosti, jako jsme my – a my se chceme zaměřit na něco jiného. Chceme stimulovat dokonalost a vynikající kvalitu logistických operací a chceme dokázat rozpoznat a ocenit přímo pracovníky v oboru manipulace.”

Detaily nového soutěžního programu Logiconomi Awards budou oznámeny na podzim 2016, kdy budou také zveřejněny jednotlivé soutěžní kategorie. Do tohoto programu bude začleněna i designová soutěž Toyota Logistic Design Competition, který Toyota představila již v roce 2014 s cílem povzbudit studenty designu k většímu zapojení do oboru logistiky a manipulace a vnést do něho nové, svěží myšlenky. Podle plánů Toyoty budou součástí nové soutěže i program pro studenty strojírenských oborů Engineering Challenge. Další kategorie Logiconomi Awards budou zaměřeny na hledání mimořádných úspěchů v rámci skladové manipulace, zejména v oblasti bezpečnosti provozu, produktivity a ekologických aspektů práce ve skladech.

“Jsme připraveni začít pracovat s uživateli vozíků na přesném měření výkonových úrovní v rámci jejich operací. Díky naší koncepci Smart Dynamics, která je založená na technologii I_Site a rozsáhlém, souvislém sběru a vyhodnocování dat, dokážeme našim zákazníkům pomoci porozumět, co se v jejich provozech aktuálně děje,“ dodává Matthias Fischer a pokračuje: “To znamená, že v mnoha oblastech manipulace a logistiky umíme identifikovat nejlepší jednotlivce zapojené do některé z kategorií nového soutěžního programu na základě faktických dat, a nikoli jen na základě subjektivního vnímání jejich výkonu. Považuji za nesmírně zajímavé, pokud se podaří do soutěže zapojit přímo řidiče vozíků, například v kategoriích zaměřených na bezpečnost nebo produktivitu.“Matthias-Fischer, TMH, Toyota Jinou oblastí, na kterou se chce Toyota zaměřit, je například vyhledávání společností, které dosáhnou výborných výsledků v oblasti snižování provozních nákladů prostřednictvím inovací, například takových, kterým se podařilo úspěšně využít předností automatizace.

Soutěžní program Logiconomi Awards je výsledkem současného myšlení, které se ve společnosti Toyota Material Handling cíleně zaměřuje na propojení principů štíhlé logistiky, založených na principech štíhlé výroby a výrobního systému Toyoty (TPS), a maximálně výhodných ekonomických aspektů manipulačních a logistických procesů s cílem dosáhnout co nejvyšší hospodárnosti.

Zdroj: Toyota Material Handling

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno