16. mezinárodní světový veletrh pro dopravu, logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain Management/ Výstaviště Mnichov, 09. - 12. května 2017/ www.transportlogistic.de

[quote]Veletrhu se účastní rekordní počet 2 000 vystavovatelů ze 60 zemí na výstavní ploše 120 000 m². Rekordní účast 65 vystavovatelů na veletrhu bude mít také  Česká a Slovenská republika.[/quote]

Plánek výstaviště

Aktuální vývoj trhu vyžaduje v logistice nové koncepty. Logistika se rychle vyvíjí, a tak se musí stále více přizpů­sobovat novým požadavkům trhu. S digitalizací se stále více rozšiřuje online obchod, a to souvisí také s většími požadavky na dopravní infrastrukturu v městské oblasti a tudíž také na dopravní politiku. Vystavovatelé představí inovace, které budou splňovat právě všechny nové požadavky budoucího trhu logistiky a dopravy.

Železniční doprava na veletrhu: na veletrhu se budou prezentovat také nejvýznamnější logistické a přepravní firmy v oboru železniční logistiky. Na venkovní ploše se představí významní evropští výrobci kolejových vozidel a lokomotiv pro nákladní přepravu. Velmi silně je obsazena sekce leteckých přepravních služeb v oboru air cargo europe 2017, kde se prezentuje 150 leteckých společností z celého světa.