Zdroj: www.pixabay.com

[quote]Evropský trh plastových fólií poroste do roku 2021 ročním tempem 2,4 % (vztaženo na plochu fólií). Nicméně monofólie s hodnotou růstu 2,5 % ročně porostou rychleji než plastové kompozity (1,8 %).[/quote]

Alespoň to předpovídá nová studie „Flexible Plastic Packaging Market in Germany and in Europa – Trends and Perspectives until 2021 by Product Categories“, kterou vypracovala společnost GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung GmbH z Mainzu. Studie zkoumala faktory ovlivňující vývoj na trhu v Německu a v Evropě. Trendem jsou materiálové úspory, stejně jako byly v minulém roce. Důležitým ukazatelem vedle výše nákladů a kvality je možnost recyklace.

V důsledku toho bude stoupat tržní podíl monofólií proti plastovým kompozitům. Studie zkoumá 7 skupin fólií a 22 typů fólií. Nejvíce rostou fólie s organickou bariérou, zatímco lamináty s hliníkovou fólií a teplem tvarovatelné lamináty rostou pomaleji. Trendy vývoje jsou rozpracovány pro 15 branží zabývajících se balením a plněním zboží.

Do roku 2021 se obor chlazených potravin a obor balení krmiv pro zvířata se jeví jako růstově nejdůležitější. Tabulky ukazují v detailu kvantitativní vývoj spotřeby fólií.

Kromě toho studie nabízí odborníkům z obalového průmyslu komplexní kvalitativní analýzu trendů v 15 zkoumaných oborech. Společnost GVM se specializuje na oblast balení.

Zdroj: Packaging