[quote]Tisk publikací slábne po celém světě, tisk obalů celosvětově roste. To se odráží i celosvětovém trhu s tiskovými barvami, kterým se zabývá studie německého výzkumného ústavu Ceresana. Analytici Ceresany očekávají ve své studii Druckfarben-Welt (2. vydání), že světový trh s tiskovými barvami dosáhne do roku 2023 úrovně asi 25,7 mld. USD.[/quote]

Podle studie poroste především segment barev pro obalový tisk, segment UV tiskových barev a tiskových barev pro digitální tisk. Studie zahrnuje mezi tiskové barvy také tonery pro elektrofotografii (je často označována jako laserový tisk).

Ve studii popisují analytici nejprve prudké změny na trhu jako například silný vzestup online tiskáren. Digitální tisk může na dnešní požadavky reagovat v mnoha segmentech rychleji a efektivněji, než jak mohou tradiční tiskové technologie. Především tisk publikací je vystaven velké konkurenci ze strany digitálního tisku. Komplexní skladba faktorů má vliv na vývoj trhu tiskových barev.

Změna spotřebitelského chování v tištěných médiích má podle Ceresany významné důsledky pro polygrafický průmysl. V oblastech, kde digitalizace již značně pokročila, tiskové náklady novin, časopisů a knih výrazně klesají. Tento scénář je zřetelný už ve velké části západní Evropy a Severní Ameriky a lze ho očekávat v dlouhodobém horizontu ve většině zemí světa.

Ve sledovaném období osmi let budou regiony, které budou málo ovlivněny tímto trendem. Například v Indii se očekává, že poptávka po barvách pro tisk novin v sledovaném období poroste o více než 9 %.

Hnací silou dalšího vývoje bude obalový tisk. Pro Severní Ameriku Ceresana předpokládá, že spotřeba tiskových barev v oblasti poroste asi o 1,7 % ročně až do roku 2023. Pro inteligentní obaly mohou v příštích letech získat na významu také vodivé tiskové barvy, které lze použít pro tištěnou elektroniku.

Digitální tisk získává více aplikačních možností. Trendy k stále menším nákladům, personalizovaný obsah a kratší dodací lhůty, rychlé přizpůsobení a přenos tiskové předlohy, úspory času jej podporují.

Trh také dobývají UV tiskové barvy. Rostoucí problémy životního prostředí a zvyšování povědomí o něm vedou k vývoji nových tiskových barev a zpracovatelských metod (např. „zelený tisk“).

Vývoj UV barev a dalších barev vytvrzovaných zářením také pokračuje. Použití těchto nových výrobků na úkor konvenčních rozpouštědlových barev se také rozvíjí. Vodou ředitelné barvy získávají podíly na trhu ve srovnání s výrobky na bázi rozpouštědel. Používání UV tiskových barev se v příštích osmi letech zvýší o více než 13 %.

Zdroj: Packaging

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno