[quote]Podle údajů Eurostatu z 12.1. 2017 čisté přímé zahraniční investice (PZI) Evropské unie ve zbytku světa činily na konci roku 2015 6 894 miliard €, což je o 14,9 % více ve srovnání s koncem roku 2014. Mezitím investiční objemy zbytku světa v EU vzrostly ještě silněji (na 5 842 miliard € na konci roku 2015, (+ 22,8 %). EU však udržoval čistou investiční pozici mírně nad 1 000 mld. € vůči zbytku světa.[/quote]

Významnou roli hrají v EU entity zvláštního určení (SPE); představují 52,5 % celkového objemu přímých zahraničních investic FDI EU v zahraničí; 62,7 % FDI v EU je v držení zbytku světa.

Tyto údaje, které jsou předmětem revize, u FDI pomáhají kvantifikovat dopad globalizace a měření dlouholetých hospodářských vazeb mezi zeměmi (dle okamžitých kritérií protějšků). Poskytují údaj o relativním významu ekonomické přítomnosti v dané zemi v zahraničí, nebo vykazující účetní jednotky zahraničních partnerů na území EU, měřeno z hlediska PZI kapitálu.

Více než třetina objemu FDI EU byla v USA.

Na konci roku 2015 Spojené státy absorbovaly 37,2 % z celkového objemu FDI v EU v držení zbytku světa (2 561 mld. €), před Švýcarskem (829 miliard €, 12,0 %), Bermudami (353 miliard €, 5,1 %), Brazílií (€ 327 miliard €, 4,7 %), Čína (288 miliard €, 4,2 %) a Kanada (249 miliard €, 3,6 %).

V opačném směru zvýšili přímí investoři Spojených států svou přítomnost v Evropské unii až na 2 436 miliard € z FDI na konci roku 2015; 41,7 % podíl na celkových FDI v držení zbytku světa v EU. Následovalo Švýcarsko (627 miliard €, 10,7 %), v off-shore finančních centrech Bermudy 503 miliard EUR, 8,6 %) a Jersey (€ 227 miliard, 3,9 %), Kanada 228 miliard €, 3,9 %).

Maghreb země: Alžírsko, Maroko a Tunisko.

Gulfské arabské země: Bahrajn, Irák, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Jemen

NICs2 asijské země (asijské NIC v druhé vlně industrializace) zahrnují Malajsii, Filipíny a Thajsko.

Off-shore finanční centra (OFC): agregát, který zahrnuje 40 zemí. Jako příklady: evropská finanční centra, jako je například Lichtenštejnsko, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Andorra a Gibraltar; Středoamerická OFC jsou například Panama a karibské ostrovy jako Bermudy, Bahamy, Kajmanské ostrovy a Panenské ostrovy; a asijské OFC: Bahrajn, Hong Kong, Singapur a Filipíny. Proto země zahrnuté do OFC agregátu jsou také zahrnuty v odpovídajícím kontinentálním agregátu zemí Maghreb.

Metody a definice

Hlavním metodickým referenčním zdrojem statistik o zahraničních přímých investicích je šestá příručka platební bilance (BPM6) Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Objemy (zásoby) přímých zahraničních investic označují hodnotu investice na konci období. FDI jsou kategorii mezinárodních investic, které odrážejí cíl získat trvalý zájem investora jedné ekonomiky o podnikového rezidenta v jiné ekonomice.

Trvalý zájem vyplývá z dlouhodobého vztahu mezi investorem a podnikem, a z toho, že investor má podstatný vliv na způsob, jakým je podnik řízen. Za takový zájem je formálně považována situace, kdy přímý investor vlastní 10 % nebo více hlasovacích práv v představenstvu (za začleněné podniky) nebo ekvivalent (v případě podniku jedné korporace).

Jednotky zvláštního určení (SPE) jsou hlavně finanční holdingové společnosti, v zahraničním vlastnictví, které se zejména zabývají přeshraničními finančními transakcemi, ale žádnou nebo jen zanedbatelnou místní činnosti v členském státě bydliště. Údaje o přímých zahraničních investicích rezidentů SPE v zahraničí a zbytkem světa jsou k dispozici pouze u některých vybraných partnerských zemí, pokud jde o agregát off-shore finančních center a v celkovém součtu.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno