[quote]Německá společnost Schreiner Services uvedla na trh nový systém pro zpracování dat ze silničních UHF RFID tagů.[/quote]

Základem je řešení pro načítání informací z tagů za jízdy z automobilů (o systému si můžete přečíst zde). Tagy nesoucí informace důležité pro včasnou a úspornou údržbu silnic jsou integrovány do speciální netkané textilie, která se používá při stavbě a opravách silnic. Asfaltová textilie zn. Provlies se vyznačuje vysokou pružností a tato vlastnost je důležitá pro nejdůležitější funkci látky – zastavení šíření trhlin v nového silničního překrytí. Využívá se při stavbě nové dopravní infrastruktury i k opravám starších silnic a kromě toho, že zajišťuje vyšší pružnost vozovky, také brání průniku vody a do spodních vrstev stavby a oxidaci.

Rozvoj řešení od r. 2012
UHF tagy vložené do pružné vrstvy se nacházejí minimálně 4 cm pod asfaltovým popř. betonovým povrchem vozovky. Pracovníkům údržby silniční sítě poskytují bezdrátově informace nezbytné pro zajišťování optimálního stavu silniční komunikace, v reálném čase. Tagy mohou být propojeny se SW řešeními, jako jsou digitální mapy, systémy pro monitoring hustoty dopravy, SW pro management stavebních prací, mapy odvodňovacích systémů nebo meteorologické informační systémy. Čipy mohou zprostředkovávat informace i softwarovým modulům pro kontrolu stavu dopravní infrastruktury, pro stavební dohled apod.

Zařízení od společnosti Schreiner Services instalované na motorovém vozidle zaznamenává data při rychlosti až 60 km/h. Důležitá provozní data tak pracovníci údržby získávají za chodu a bez námahy. Přenos dat zajišťují antény (zn. Kathrein RFID) namontované na tažném zařízení vozidla; před povětrnostními vlivy je chrání speciální opláštění. Sebraná data jsou přenášena do počítače ve vozidle. Posádka vozu má k dispozici detailní přehled o stavu vozovky, poskytuje účinnější servis a tak pomáhá ke zvýšení životnosti rekonstruovaných silnic. Starší verze systému byla představena v roce 2012, provozní rychlost servisních vozů vybavených RFID řešením v té době dosahovala 40 km/h.

Zdroj: RFID-EPC