Zdroj: pixabay.com

[quote]Dne 11. července, tedy den před summitem EU–Ukrajina konajícím se 12. a 13. července v Kyjevě, Rada přijala rozhodnutí o uzavření dohody o přidružení s Ukrajinou jménem Evropské unie.[/quote]

Jedná se o poslední krok v rámci ratifikačního procesu, jímž se EU a Ukrajina zavazují k těsným dlouhodobým vztahům ve všech hlavních oblastech politiky. Díky tomu bude možné provádět dohodu v plném rozsahu od 1. září 2017.

Většina ustanovení dohody o přidružení je již uplatňována. Mnoho politických a odvětvových ustanovení dohody je prozatímně uplatňováno již od 1. září 2014, zatímco její obchodní část, týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, je prozatímně prováděna od 1. ledna 2016. Uzavřením dohody a jejím vstupem v platnost dostane spolupráce v oblastech, jako jsou zahraniční a bezpečnostní politika, spravedlnost, svoboda a bezpečnost (včetně migrace), daně, správa veřejných financí, věda a technologie, vzdělávání a informační společnost, nový impuls.

V roce 2014 podepsaly EU a Ukrajina dohodu o přidružení, čímž zahájily novou etapu v rozvoji vzájemných vztahů. Dohoda o přidružení je hlavním nástrojem sbližování obou stran, neboť podporuje těsnější politické i hospodářské vazby a respektování společných hodnot. Hospodářská část dohody, týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, poskytuje Ukrajině rámec pro modernizaci obchodních vztahů a hospodářský rozvoj prostřednictvím otevření trhů a harmonizace právních a dalších předpisů a standardů v různých odvětvích. Přispěje se tak ke sblížení klíčových odvětví ukrajinského hospodářství se standardy EU.

Dne 15. prosince 2016 Evropská rada opět potvrdila, že je odhodlána uzavřít dohodu o přidružení mezi EU a Ukrajinou, a objasnila výklad řady aspektů dohody. Rozhodnutí hlav států a předsedů vlád zemí EU připravilo podmínky pro potvrzení ratifikace dohody všemi členskými státy EU.