[quote]Podle zprávy Eurostat byla v EA19 sezónně upravená míra nezaměstnanosti v únoru 2016 10,3 %,  oproti 10,4 % v lednu 2016, a 11,2 % v únoru 2015. To je nejnižší míra růstu zaznamenaná v eurozóně od srpna 2011. Míra nezaměstnanosti EU 28 činila 8,9 % v únoru 2016, byla stabilní ve srovnání s lednem 2016, a poklesla z 9,7 % v únoru 2015. To je nejnižší míra zaznamenaná v EU28 od května 2009.[/quote]

Eurostat odhaduje, že bylo nezaměstnaných 21,651 milionů mužů a žen v EU28, z toho 16, 634 bylo v eurozóně. Ve srovnání s lednem 2016 se počet nezaměstnaných snížil od ledna o 59 000 v EU28 a 39 000 v eurozóně Ve srovnání s únorem 2015 nezaměstnanost poklesla o 1,971 milionů v EU28 a 1,303 ,il.  v eurozóně.

Členské státy

Z členských států byla nejnižší míra nezaměstnanosti v únoru 2016 v Německu (4,3 %) a v České republice (4,5 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Řecku (24,0 % v prosinci 2015) a ve Španělsku (20,4 %).

Ve srovnání se situací před rokem míra nezaměstnanosti v únoru 2016 klesla u 24 členských států, zůstala stabilní v Belgii a zvýšila se  v Rakousku (z 5,4 % na 6,0 %), v Lotyšsku (z 9,7 % na 10,1 %) a ve Finsku (od 9,1 % až 9,2 %). Největší pokles byl zaznamenán na Kypru (z 16,6 % na 12,6 %), Španělsku (z 23,2 % na 20,4 %) a Bulharsku (z 9,8 % na 7,4 %).

V únoru 2016  míra nezaměstnanosti v USA byla 4,9 %, stabilní ve srovnání s lednem 2016, a poklesl na 4,5 % v únoru 2015.

1

Nezaměstnanost mládeže

V únoru 2016 bylo nezaměstnaných v EU28 4,381 mil. mladých lidé (do 25 let), z nichž 3,011 mil. bylo v eurozóně. Ve srovnání s únorem 2015 se nezaměstnanost mládeže snížila o 428 000 v EU28 a o 219 000 v eurozóně. V únoru 2016 byla míra nezaměstnanosti mladých lidí 19,4 % v EU 28 a 21,6 % v eurozóně, ve srovnání s 20,9 % a 22,7 % v únoru 2015. V únoru 2016 byla nejnižší míra v Německu (6,9 %), České republice (10,2 %), v Dánsku (10,5 %) a na Maltě (10,8 %); nejvyšší v Řecku (48,9 % v prosinci 2015), ve Španělsku (45,3 %), Chorvatsku (40,3 % ve čtvrtém čtvrtletí 2015) a Itálii (39,1 %).

Metody a definice

Eurostat počítá harmonizované míry nezaměstnanosti pro jednotlivé členské státy EU, eurozóny a EU. Míry nezaměstnanosti jsou založeny na definici, doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Měření je založeno na harmonizovaném zdroji šetření pracovních sil Evropská unie.

Podle definice ILO Eurostat definuje nezaměstnané osoby jako osoby ve věku 15 až 74, které:

  • jsou bez práce;[gap height=“15″]
  • jsou k dispozici začít pracovat během příštích dvou týdnů;[gap height=“15″]
  • aktivně hledali zaměstnání v určitém okamžiku šetření v průběhu uplynulých čtyř týdnů.

Pozor na některé oficiální zprávy, zaměňující míru nezaměstnanosti s o cca 1/3 vyšší neúčastí na trhu práce.

Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných jako procento pracovní síly.

Pracovní síla je celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných. V této tiskové zprávě jsou míry nezaměstnanosti založeny na údajích zaměstnanosti a nezaměstnanosti pokrývajících osoby ve věku 15 až 74 let.

Míra nezaměstnanosti mladých lidí je počet lidí ve věku 15 až 24 nezaměstnaných jako procento pracovní síly stejného věku. Proto by míra nezaměstnanosti mladých neměla být interpretována jako podíl nezaměstnaných osob v celkové populaci mladých lidí.

Poznámky podle zemí

Německo, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko a Island: používá se trendová složka namísto více těkavých sezónně upravených dat.

Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Portugalsko, Spojené království a Norsko: používají se 3-měsíční klouzavé průměry dat VŠPS místo čistých měsíčních ukazatelů.

2

 

3 4 5