[quote]V Děčíně včera začala stavba takzvané Vilsnické spojky, která má odlehčit dopravě podél průmyslové zóny. Město na stavbu přeložky čekalo 35 let. Náklady na vybudování necelých dvou kilometrů silnice s mimoúrovňovou křižovatkou, mosty a kruhovým objezdem jsou 474 milionů korun bez DPH. Výstavba potrvá 18 měsíců.[/quote]

„Komunikace sice nepatří mezi nejdelší, ale pro region je důležitá. S úžasem jsem se díval na to, že územní rozhodnutí pro spojku bylo získáno už v roce 1989,“ řekl při zahájení stavby ministr dopravy Dan Ťok.

Dodavatelem stavby je sdružení SILNICE GROUP, které smlouvu o díle podepsalo v roce 2009. Poté stát investice do silnic zastavil, pak nebyly na spojku peníze a následně se musely upravit některé dokumenty.

Délka přeložky je 1877 metrů.

„Máme tam dva mosty, jeden je lávka pro pěší. Náročnost spočívá hlavně v množství přeložek inženýrských sítí a počtu stavebních objektů, kterých je 113. Zkoordinovat všechny práce je určitě nejtěžší na této stavbě,“ uvedl Jan Kroupa, ředitel Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby.

Děčín se začal připravovat na stavbu spojky už v 80. letech minulého století.

„Spousta lidí se musela odstěhovat, zmizely hospody, obchod. Město bylo připraveno, bylo územní rozhodnutí a pak byl dlouho klid,“ řekla primátorka Marie Blažková.

Připomněla, že v roce 2002 při povodních byl Děčín kvůli chybějícímu napojení nového mostu přes Labe na silnici ve směru na Ústí nad Labem zcela odříznut od světa.

„Pro obyvatele bude stavba velkou zátěží, doprava je ve městě obtížná a pro občany z tovární čtvrti to bude znamenat větší nervy než obvykle, ale už teď se těšíme na otevření,“ uvedla primátorka.

Spojka je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem. Podle ŘSD odvede tranzitní dopravu z Ústecké ulice, sníží se tak hlučnost a prašnost v obytné zástavbě a zjednoduší se doprava v okolí průmyslové zóny Rozbělesy. Podle posledních výsledků sčítání dopravy projede na silnici I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem v průměru přes 9000 aut za den.

Stavba zahrnuje vybudování komunikace v úseku od nadjezdu vlečky kovošrotu po napojení na most přes Labe. Práce se dotknou řidičů.

„Už měsíc probíhají přípravné práce na sítě. Stavbu začínáme zakládáním mostu, tedy vrtáním v nejbližších dnech, což dopravu neohrozí. Problémy zřejmě začnou v době, kde se pustíme do stavby kruhového objezdu,“ uvedl předseda představenstva dodavatelské firmy Karel Rypl.

Přesný harmonogram prací, uzavírky a objízdné trasy bude firma konzultovat s úřady a policií.

Zdroj: ČTK