[quote]Na rozsáhlou rekonstrukci autobusového nádraží v Lovosicích na Litoměřicku dohlížejí archeologové. Objevili už torzovitě dochované pravěké sídliště, další nálezy nevylučují. ČTK to řekla mluvčí lovosické radnice Ivana Kocánková.[/quote]

Lovosice jsou významnou archeologickou lokalitou. Nalezené pravěké sídliště je z větší části již zdevastované předchozí výstavbou. Na prozkoumané lokalitě se nacházel běžný sídlištní odpad, především zlomky keramiky, zvířecí kosti a mazanice, což je směs plev a hlíny sloužící k izolaci konstrukčních stěn.

„Další archeologické nálezy nelze vyloučit, a to již z toho důvodu, že v těsném sousedství autobusového nádraží byla v roce 2004 prozkoumána část sídliště z mladší doby železné. Mimo jiné bylo odkryto pyrotechnické zařízení s roštem, které pravděpodobně sloužilo jako pec,“ uvedl Marek Půlpán z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

Práce na opravách nádraží začaly v červnu. Podle Kocánkové zatím vše pokračuje podle schváleného harmonogramu. Náklady jsou 29 milionů korun.

Rekonstrukcí se změní dispozice současného autobusového nádraží. Při zadávání zakázky bylo podmínkou, že vzrostlá zeleň zůstane zachována. Vedle stání autobusů se upraví i povrch komunikace a prostranství před nádražím včetně osvětlení či laviček. Vzniknou nové chodníky a přibude informační systém.

Zdroj: ČTK