Zdroj: pixabay.com

[quote]Ve Vědomicích na Litoměřicku se společně s volbami do Poslanecké sněmovny uskuteční místní referendum. V něm se budou obyvatelé vyjadřovat k trase přeložky silnice, která vede přes Labe z centra Roudnice nad Labem. Ústecký kraj trasu teprve řeší a investici ještě nezačal připravovat, zjistila ČTK.[/quote]

V referendu se obec obyvatel ptá, zda jsou proti vedení trasy v navrženém dopravním koridoru a zda požadují, aby obecní orgány prosazovaly v dokumentech územního plánování přesun trasy mimo katastr obce. Na otázku musí voliči odpovědět ano, či ne.

Trasu silnice vymezují Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR). Zatížená komunikace II/240 přechází přes most z jednoho labského břehu na druhý přímo doprostřed historického centra Roudnice nad Labem.

„V současnosti je vymezen koridor nové trasy této silnice, a to včetně přibližného umístění přemostění Labe. Právě probíhající aktualizace ZÚR obchvat a umístění přemostění prověřuje,“ řekla ČTK Markéta Flochová z kanceláře hejtmana.

Návrh na konání místního referenda k vedení obchvatu padl ve Vědomicích už v březnu 2014. Vedení obce v místních novinách nyní vysvětluje, že nelze hlasovat o tom, zda obchvat přes vesnici povede, nebo ne. „Je třeba si konečně přiznat, že můžeme hlasovat pouze o tom, jaký názor občanů má prosazovat toto a budoucí zastupitelstva,“ uvedla obec.

O konání referenda nemá krajský úřad žádnou informaci.

„Jelikož se zatím žádná investice nepřipravuje, nemůže tudíž referendum investici ovlivnit. Může však ovlivnit záměr trasování v ZÚR,“ uvedla Flochová.

Pro platnost hlasování je nutná účast 35 procent voličů. Loni v referendu obyvatelé Vědomic jednoznačně odmítli těžbu štěrkopísku, které by musel ustoupit les. Ve Vědomicích bylo 687 oprávněných voličů. K hlasovacím urnám jich dorazilo 492, jeden hlas byl neplatný. Účast tak byla 71,62 procenta, drtivá většina se vyslovila proti těžbě štěrkopísku, pouze šest hlasů bylo pro.

Zdroj: ČTK