[quote]Přední český zpracovatel rašeliny Rašelina a.s. získal přesný přehled o vyrobených paletách se zahradnickými substráty. Palety s výrobky určenými pro hobby trh označují standardní logistické etikety GS1. Ačkoli odběratelé identifikaci podle globálních standardů Systému GS1 zatím výslovně nepožadovali, výrobce vyšel v očekávání budoucího důrazu na sledovatelnost trendu naproti. A plně těží z výhod, které mu řešení přináší v oblasti evidence zásob, eliminace chyb nakládek i dostupnosti online informací pro obchodníky v terénu. [/quote]

Plně automatizovaná evidence na oddělení substrátů

V roce 2015 Rašelina Soběslav zprovoznila plošné bezdrátové pokrytí výrobního areálu a zavedla nový elektronický systém evidence výroby a expedice palet. Základ systému je tvořen aplikátorem etiket s čárovými kódy, kterými jsou automaticky označovány hotové palety před jejich zaskladněním. Zařízení dodala společnost EPRIN, akreditovaný partner GS1 Czech Republic. Softwarové propojení do informačního systému Helios Orange zajistil systémový integrátor Gatema.

Aplikátor uzpůsoben pro klimatické výkyvy

Na lince mohou být dle výrobního programu plněny až tři odlišné výrobky v různých objemech. Vytvořené palety jsou ze tří větví balicích linek po válečkových drahách posouvány do seřadiště, odkud putují směrem k ovinovačům palet.

„Před ovinovacími automaty je nainstalován snímač čárových kódů se širokým rozmítáním, který načítá čárové kódy z obalů výrobků na paletě,“ vysvětluje Jiří Vorlíček, obchodní konzultant společnosti EPRIN.

Přečtením čárového kódu EAN–13 systém identifikuje druh výrobku, což je nezbytné pro generování a tisk relevantních dat na logistické etiketě.

Na stejném stanovišti je paleta s výrobky přikryta tmavou krycí fólií a zajištěna fólií smršťovací. Od ovinovacích automatů se posouvá ke speciálnímu doku, kde poté, co je označena aplikátorem etiket, opouští výrobní halu. Informace o druhu produktu postupuje do řídicího systému aplikátoru.

Řídicí aplikace Aplicontrol vygeneruje příslušnou etiketu, kterou aplikátor nanese na dvě strany palety. Ze skutečnosti, že bude systém provozován ve venkovním prostředí, rovněž vyplýval jeden ze základních požadavků klienta: odolnost zařízení v celoročním provozu při teplotách -10 až 40°C.

Dalším požadavkem byl výkon 60 palet označených za hodinu či nastavení pozice etiket na paletách ve výšce 300 mm.

Správné nanesení štítku je automaticky verifikováno přečtením kódu průmyslovým snímačem. V případě výpadku je systém zálohován ručním pracovištěm sestaveným z mobilního terminálu a stolní průmyslové tiskárny. Operátor sejme terminálem kód z obalu výrobku a etiketu vytiskne na průmyslové tiskárně, která se nachází poblíž.

Garance přesných nakládek

Po označení palety etiketami řídicí aplikace odesílá do podnikového informačního systému informaci o vzniku konkrétní logistické jednotky. Skladové zásoby jsou v IS automaticky aktualizovány. Označené palety odvážejí skladníci na určené lokace venkovního skladu o celkové kapacitě 6 000 paletových míst.

Při vyskladňování zboží dle konkrétní objednávky skladoví operátoři načítají paletové etikety pomocí ručních terminálů napojených na venkovní wi-fi síť. V evidenci hotových výrobků je zásoba automaticky ponížena, následuje fyzická nakládka palet na nákladní auto, které může vyrazit k zákazníkovi.

Automatická identifikace během expedice společnost chrání před chybnými nakládkami, které byly dříve příčinou vratek a reklamací a s nimi spojených finančních ztrát.

Hotové výrobky i vstupní materiál pod kontrolou

Výrazným přínosem nového systému je dostupnost přesných informací o skladových zásobách v reálném čase. Před implementací neměli obchodní zástupci v terénu aktuální přehled o zboží, které mohli rezervovat pro objednávky. Nyní je sklad stále pod kontrolou.

Po označení palety se automaticky navýší skladová zásoba, po načtení čtečkou na expedici se zásoba ponižuje. Obchodníci a další personál mají okamžitý přehled o skladovém hospodářství.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno