[quote]Podle zprávy Eurostatu z 1.12. 2016 13,0 % populace ve věku 16 a více let žijící v Evropské unii v roce 2014 nebylo schopno sejít se s přáteli /rodinou na skleničku nebo jídlo nejméně jednou měsíčně kvůli nedostatku zdrojů, přičemž 17,8 % si nemohlo dovolit pravidelně se účastnit aktivit ve volném čase.[/quote]

Osoby v produktivním věku (ve věku 25 až 64 let) byly o něco více postiženy (13,9 % a 19,6 %), mladí (ve věku 16-24 let) na tom byli s 11,0 % a 16,3% a starší ve věku 65 nebo více let s 11,2% a 13,5% lépe.

vystrizek

1 ze 3 se nedokáže dostat na skleničku nebo jídlo s přáteli/rodinou v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku

V Maďarsku (36,5 %), Rumunsku (35,7 %) a Bulharsku (30,0 %) uvedlo, že si nemohou dovolit, aby si spolu s přáteli/rodinou zašli na skleničku jídlo nejméně jednou za měsíc. Vysoké podíly byly také v Řecku (20,7 %), na Maltě (19,2 %), v Irsku (18,4 %) a Litvě (17,4 %). Staří lidé v Rumunsku jsou obzvláště postiženi: ve věkové skupině nad 65 let činil podíl 43,0 %. V Maďarsku je tento podíl vyšší u mladých lidí (40,0 %).

Naopak podíl nižší než 1 % ve všech věkových skupinách byl ve Švédsku. Méně než 5 % populace se necítí být schopno sejít se s přáteli /rodinou na skleničku / ídlo nejméně jednou měsíčně také ve Finsku (1,5 %), v Dánsku (3,2 %), v Nizozemsku (3,3 %), v České republice (3,4 %) a Lucembursku (4,1 %).

Neschopnost sejít se s přáteli /rodinou na skleničku /jídlo nejméně jednou měsíčně, 2014

vystrizek2

Velmi málo lidí je schopno pravidelně se účastnit činnosti ve volném čase ve Finsku, Lucembursku a Švédsku

V členských státech v roce 2014 si více než polovina (56,1 %) populace v Rumunsku nemohla dovolit pravidelně se účastnit činností ve volném čase, v Bulharsku (37,5 %), v Litvě (35,2 %) a Maďarsku (32,4 %).

Méně než 5 % populace se cítí schopno pravidelně se účastnit zájmové činnosti ve Finsku (3,2 %),

Lucembursku (4,0 %) a Švédsku (4,2 %).

Ve většině členských států je obzvláště zasažena populace v produktivním věku. Jedinými výjimkami jsou Dánsko, Irsko a Spojené království, kde je podíl vyšší mezi mladými lidmi a Estonsko, Rumunsko a Lotyšsko, kde je podíl vyšší zejména u starších lidí.

vystrizek3

Neschopnost pravidelně se podílet na aktivitách ve volném čase, 2014

(% obyvatelstva)

vystrizek4

Metody a definice

Dvě ze sedmi doplňkových proměnných k materiální deprivaci jsou prezentovány pouze v této tiskové zprávě. Jsou založeny na EU-statistikách v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), ad hoc modulu 2014. Šetření EU-SILC je referenčním zdrojem EU pro srovnávací statistiku o rozdělení příjmů, chudobě a životních podmínkách.

Referenční populací jsou všechny soukromé domácnosti a jejich současní členové s bydlištěm na území daného členského státu v době sběru dat. Osoby žijící v kolektivních domácnostech a v institucích jsou obecně vyloučeny z cílové populace, totéž platí pro malé a odlehlé části území daného státu ve výši do 2 % národní populace.

Proměnné materiální deprivace shromážděné v rámci modulu ad hoc jsou komplementární s obvyklými položkami pro aktuální ukazatele na toto téma.

Materiální deprivace je vynucená neschopnost (spíše než volba) u některých položek, které považuje většina lidí za žádoucí nebo dokonce nezbytné vést plnohodnotný život.

Komplementární proměnné týkající se hmotné deprivace zahrnují neschopnost pro osoby starší 16 let, kteří jsou členy domácnosti, získat následující položky: vyměnit opotřebované oblečení některými novými kusy (ne použitými); sejít se s přáteli/rodinou na skleničku/jídlo nejméně jednou měsíčně; pravidelně se účastnit aktivit ve volném čase; utratit malé množství peněz každý týden pro sebe bez konzultace s kýmkoliv pro osobní použití doma; dva páry správně padnoucí obuvi (včetně jednoho páru celoroční obuvi); a nahradit opotřebovaný nábytek.

Jde o ojediněle špatné postavení ČR ve srovnáních týkajících se sociálního vylučování a chudoby. Nemělo by se zhoršit rušením venkovských hospod, které před totalitou byly místy společenského života doplňující kostely a fary. Po sametové revoluci se k takovému postavení propracovávaly hospody jen zvolna. Určitě není zásadní digitalizace některých dat, které lze přenést z podstatné části na dodavatele.