Zdroj: pixabay.com

[quote]Dosluhující vláda nezvládla v oblasti dopravy z koaličního programu schválit zákon urychlující výstavbu velkých staveb, nebo zvýšit příjem fondu dopravy z DPH na paliva a maziva, shodli se na největších problémech dopravní experti oslovení ČTK. Pozitivně naopak hodnotili zahájení příprav pro stavbu vysokorychlostních tratí. Na postup ministerstva v otázce přípravy soutěže pro správu mýtného systému mají ale rozdílné názory. Obecně ale kritizují rozšíření poplatku o 900 kilometrů silnic I. tříd.[/quote]

Nejzásadnějším problémem dopravní politiky současné vlády je stále málo nově otevřených komunikací a neschopnost prosadit zákon, který by umožnil zjednodušení a zkrácení přípravných prací, uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Otevřelo se nějakých 22, 23 kilometrů za čtyři roky. Výmluvy na minulé vlády na mě neplatí, měli tři a půl roku, aby si legislativu upravili. Nezvládli to kvůli vnitřním rozporům, a nebo neporozumění,“ uvedl Hanák.

Podle dopravního experta z pražské ČVUT Petra Moose je ale potřeba vládu pochválit za zvýšení důrazu na opravy stávající sítě dálnic a silnic, včetně každoročního posílání finanční pomoci krajům na opravy silnic nižších tříd, které jsou v majetku krajů. Naopak v budování nových silnic podobně jako Hanák vidí hlavní problém v tom, že vláda nezvládla připravit nový zákon o liniových stavbách. Současná příprava je totiž dvakrát delší, než je tomu běžné v západoevropských zemích.

Opravy silnic nicméně působí nekoordinovaně a způsobují veliké komplikace řidičům, doplnil Moos. V oblasti mýta je nejkontroverznějším bodem jeho rozšíření po roce 2019 o 900 kilometrů silnic prvních tříd. Tuto hranici ministerstvo potažmo vláda stanovila přes doporučení vlastního mýtného poradce. Toto rozšíření podle Moose boří koncept vládou prosazovaného technologicky neutrálního řešení tím, že zvýhodňuje satelitní systém.

Stanovení hranice na 900 kilometrech, přesto že poradenská společnost Deloitte upřednostňovala přibližně 475 kilometrů, považuje expert na dopravu Hospodářské komory ČR Emanuel Šíp za úřednickou svévoli. Celková mýtná politika současného kabinetu je podle něj nejasná.

Rozporuplně hodnotí postup vlády v otázce mýtného výběru šéf svazu průmyslu. Podle něj není na škodu, že ministerstvo z důvodu časového presu uzavřelo se společností Kapsch dodatek na tříleté prodloužení správy systému bez výběrového řízení. Systém fungoval a úspěšně funguje i nyní a tak nevidí důvod do něho zasahovat, dodal Hanák, který je zároveň majitelem dopravní společnosti FTL , a tedy je i plátcem mýta. Kritizoval ale rozšíření poplatku na další silnice I. třídy.

Zdroj: ČTK