[quote]Vláda přerušila jednání o změně zákona o civilním letectví. Informovalo o tom tiskové oddělení Úřadu vlády. Novela má vyřešit spory majitelů letišť s vlastníky pozemků pod nimi. Materiál připravený ministerstvem dopravy předpokládá, že do jednoho roku od zahájení platnosti novely se mají majitelé pozemků a letišť dohodnout na prodeji nebo zřízení věcného břemene k pozemkům, případně v této lhůtě zahájit řízení o omezení nebo odnětí vlastnického práva.[/quote]

Během meziresortního připomínkového řízení k novele zákona se významně zkrátila lhůta pro vyřešení vlastnických sporů, které v Česku trápí podle úřadu velkou část letišť. Původně úřad navrhoval pěti až desetileté přechodné období, po jehož konci by automaticky nastupovalo u letišť, jejichž provoz je ve veřejném zájmu, vyvlastnění pozemků.

Samotným vyvlastňováním chystalo ministerstvo dopravy pověřit Úřad pro civilní letectví (ÚCL), proti čemuž se ale postavilo ministerstvo pro místní rozvoj. To požadovalo, aby rozhodovací pravomoc o vyvlastnění zůstala obcím s rozšířenou působností, jak je tomu i v jiných případech. Resort dopravy poté od návrhu ustoupil.

Letité soudní spory o zřízení věcného břemene se podle ministerstva dopravy týkají například letišť v Brně Medlánkách, Kladně, Mnichově Hradišti, Příbrami nebo ve Vlašimi. Pražská Ruzyně je zase příkladem letiště, kde se vlastník pozemků s letištěm pře o výši poplatků za jejich využívání, uvedlo v materiálu ministerstvo dopravy.

V Česku je v provozu 92 letišť, z toho 18 podle materiálů ministerstva dopravy jsou letiště s mezinárodním provozem a čtyři patří armádě.

Zdroj: ČTK