[quote]Na žádném stanovisku ke sněmovní novele, která může vyřešit problém s účastí státních firem s listinnými akciemi v soutěžích o veřejné zakázky, se neshodli ministři během včerejšího jednání vlády. Vyplývá to z výsledků jednání kabinetu. Vládní legislativci ministrům doporučovali novelu podpořit.[/quote]

Týká se hlavně Českých drah, které se podle nového zákona o zakázkách nemůžou účastnit tendrů na provoz na liberalizovaných železničních tratích, protože nemají výlučně zaknihované akcie. Mají akcie v listinné podobě a podle zákona o Českých drahách je zaknihovat nemohou.

Kabinet měl podle podkladů dát k předloze na pondělním zasedání souhlasné stanovisko a doporučit jen formální úpravu novely o zadávání veřejných zakázek.

Výjimku kvůli podobě akcií v zákoně o zakázkách mají firmy ve vlastnictví obcí či měst, ale ne státní firmy, jako jsou České dráhy. Poslanci ji proto navrhují rozšířit i na akciové společnosti, jejichž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě vlastní stát. Účinnost změny navrhují stanovit na vyhlášení zákona ve sbírce. Podle nich změna neomezí účel opatření v zákoně, kterým je průhlednost nakládání s veřejnými penězi.

Problémy s akciemi mají podle ministerstva dopravy i jiné státní podniky. V resortu ministerstva průmyslu mají listinné akcie například správce přenosové soustavy ČEPS a operátor energetického trhu OTE.

Poslanci navrhují, aby Sněmovna schválila novelu ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Pod předlohou jsou podepsání poslanci ze všech klubů kromě sociálních demokratů. Ti se domnívají, že lepší by bylo změnit zákon o ČD.

Hospodářská komora navrhla podle podkladů pro vládu pasáž o povinných zaknihovaných akciích ze zákona o zakázkách odstranit. Nynější stav podle komory vede k absurdnímu zvýhodnění zahraničních firem. Předkládají pouze čestné prohlášení o tom, které osoby vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje deset procent základního kapitálu účastníka zadávacího řízení.

Zdroj: ČTK