[quote]Společnost Audatex Systems provedla v lednu 2016 (v rámci své analytické činnosti) kvalifikovaný odhad a srovnání vývoje hodnoty vozidel v závislosti na délce jejich provozu, a to u významných představitelů obchodních tříd – malá a nižší střední, střední a vyšší střední. Z výsledků těchto prognóz vyplynulo, že vozidla v nižších obchodních třídách si na trhu lépe udrží svou hodnotu a jejich cena klesá pomaleji než u vozidel vyšších tříd. Například po 4. letech provozu a ročním proběhu 20.000 km je průměrná hodnota vozidel obchodní třídy malé (např. Škoda Citigo, Toyota Aygo, VW UP!, Renault Twingo) zhruba 50 %, zatímco ve třídě vyšší střední (např. Škoda Superb, Ford Mondeo, Hyundai i40, VW Passat, Renault Latitude, Mazda 6) jen v průměru 38 %.[/quote]

Je všeobecné známé, že hodnota nového vozidla klesne jeho prodejem a dále klesá v závislosti na délce jeho používání, množství ujetých kilometrů a dalších vlivech, které na proces snižování cen vozidel po dobu jeho provozu působí. Jsou to především způsob provozu, stav údržby a dodržení servisních podmínek, opravy po nehodách a v neposlední řadě i počet držitelů.

Naše společnost dlouhodobě sleduje cenový vývoj vozidel na evropském trhu a na základě tohoto modeluje tzv. časové amortizační křivky, které tvoří základ pro kalkulaci cen ojetých vozidel,“ říká Ladislav Smrčka, datový analytik a specialista na tržní prostředí vozidel ze společnosti Audatex.

Pro příklad a porovnání uvádí Audatex průměrné časové hodnoty vozidel po 4 letech provozu pro český a slovenský trh, obchodní třídu MALÉ a VYŠŠÍ STŘEDNÍ (v procentuálním vyjádření).

Obchodní třída: Délka provozu vozidel: Ø hodnota vozidla (%)
český trh: slovenský trh:
Malé 4 roky 50 48,8
Vyšší střední 38,4 40,8

Proběh kilometrů: 20000 km/1rok

V žádném případě nelze uvedené průměrné časové hodnoty zaměňovat s obvyklými cenami konkrétních vozidel, neboť ty mohou být výrazně odlišné. I tak lze ale vysledovat rozdíly mezi vozidly různých obchodních tříd. Hodnota vozidla klesá na základě určitých zákonitostí, ale ne u všech automobilů stejným tempem,“ doplňuje Ladislav Smrčka.

Obchodní třídy vozidel a pokles jejich cen v čase:

Pokud bychom měli na českém trhu určit mezi obchodními třídami pomyslného vítěze, pak je to třída MINI, kde její zůstatková časová hodnota překračuje v 1. roce provozu 78 % (Škoda Citigo, Toyota Aygo, VW UP!, Renault Twingo). Ve 4. roce provozu klesne časová hodnota v této třídě cca na 50 %, přičemž v dalších letech zaznamenáváme roční pokles v průměru o 5 %.

U obchodních tříd NIŽŠÍ STŘEDNÍ a STŘEDNÍ můžeme vysledovat časové hodnoty oproti třídě MINI nižší, a to o 2 – 7 %. Rozdíly jsou markantnější u starších vozidel (přes 3 roky).

Největší rozdíl u časových hodnot proti ostatním třídám je u třídy VYŠŠÍ STŘEDNÍ.  Zde jsou časové hodnoty vozidel v prvním roce provozu nižší až o 9 % a v dalších letech to s propadem není lepší. V druhém roce provozu se hodnota rozdílu pohybuje od 7 do 8 %. U vozidel starších 5 let je rozdíl velmi výrazný, a to okolo 11-12 %.

„Tyto rozdíly jsou dané právě třídou vozidel, kdy se ve vyšší střední třídě seskupují nadstandardně vybavená vozidla s vyšší výchozí cenou a vyššími provozními náklady. Tato vozidla vzhledem k délce provozu ztrácejí svoji hodnotu nejrychleji. Vysoká vybavenost vozidel je po určité době provozu spojená se spolehlivostí těchto vymožeností a určitými nároky na servis,“ uzavírá Ladislav Smrčka.

V každé z uvedených tříd byla vozidla vnitřně rozčleněna do skupin, a to podle typu karosérie, motorizace a rozsahu sériových výbav. Cílem tohoto kroku bylo co nejvíce eliminovat rozdíly mezi vozidly. Hlavními vstupními parametry prognóz byla délka provozu vozidla 4 roky a roční proběh 20.000 km. Výstupem prognóz cen vozidel je kvalifikovaný odhad budoucích cen na trhu v ČR, vyjádřený procentním zůstatkem vstupních cen předmětných vozidel.

Vymezení pojmu prognóza cen vozidel:

 • Prognózy cen vozidel slouží k predikci budoucích cen vozidel za předpokládaných a předem stanovených podmínek. Jedná se o kvalifikovaný odhad budoucí obvyklé ceny vozidla v závislosti na jeho předpokládané době provozu, předpokládaném proběhu kilometrů a ostatních faktorech majících přímý, či nepřímý vliv na tvorbu této ceny.[gap height=“15″]
 • Prognózy cen vozidel jsou kalkulované prostřednictvím multifunkčního systému TAXexpert®, a to na základě komplexní metodiky, zpracované ve společnosti IBS automotive pro tuto oblast.[gap height=“15″]
 • Pro vlastní prognózu se využívají prognostické křivky, které mají ve své výchozí podobě tvar a průběh příslušné časové amortizační křivky vozidla, používané pro aktuální oceňování vozidel.[gap height=“15″]
 • Výchozí prognostické křivky je dále nutné redukovat, a to v závislosti na očekávaných a předpokládaných vlivech, které vstupují do procesu kalkulace ve formě koeficientů.[gap height=“15″]
 • Dále je nutné vzít v úvahu též předpokládaný proběh kilometrů, způsob užívání vozidla a v neposlední řadě i požadavek na definování takové ceny, za kterou bude vozidlo spolehlivě prodejné.[gap height=“15″]
 • Všechny faktory ovlivňující budoucí cenu vozidla jsou vztaženy k situaci na daném trhu.[gap height=“15″]
 • Hlavními faktory ovlivňující prognózované ceny, které vstupují do procesu kalkulací, jsou:

Ve vazbě na vozidlo:

 • Obliba značky a modelu na trhu s vozidly;[gap height=“15″]
 • Podíl značky na prodejích nových a ojetých vozidel;[gap height=“15″]
 • Stabilita značky na trhu, četnost generačních obměn, motorizací a faceliftů;[gap height=“15″]
 • Poruchovost a spolehlivost, výsledky crash testů;[gap height=“15″]
 • Užitné vlastnosti a rozměrové parametry;[gap height=“15″]
 • Pohledové vlastnosti exteriéru a interiéru (design);[gap height=“15″]
 • Motorizace a výkonové parametry včetně druhu použitého paliva;[gap height=“15″]
 • Servisní síť, hodinové sazby prací a ceny ND;[gap height=“15″]
 • Výbavy (rozsah a srovnání);

Ve vazbě na ekonomiku a právní prostředí:

 • Stav ekonomiky dané národní lokality a předpokládaný vývoj včetně inflace;[gap height=“15″]
 • Právní prostředí – úprava emisních limitů, dovozní limity, atd.

 

Zdroj: Audatex