Zdroj: pixabay.com

[quote]Piloti budou zřejmě smět létat pro aerolinky nejen v pracovním poměru, ale i na živnostenské oprávnění. Změnu v novele zákona o civilním letectví dnes doporučil schválit senátní hospodářský výbor. Novela má vedle toho za cíl na základě evropské směrnice snížit úroveň hluku na letištích. Senát se jí má zabývat na své schůzi, která začne ve středu.[/quote]

Možnost pilotů létat i na živnostenské oprávnění má pomoci řešit potíže s jejich nedostatkem, který vyvolaly odchody letců do zahraničí. Na poslance se s žádostí o podporu tohoto návrhu loni obrátili dopisem prezident Českého sdružení dopravních pilotů ČSA (CZALPA) Stanislav Fiala a člen představenstva ČSA Josef Adam. Argumentovali mimo jiné tím, že jde o obvyklou praxi v jiných evropských aerolinkách.

Novela v boji s hlukem počítá s tím, že provozovatelé budou muset vypracovávat zprávy o provozu a hluku na letišti i o zavedených nebo zamýšlených opatřeních. Budou muset také hodnotit jejich dopady. Změna zákona se také týká hlášení událostí v civilním letectví, analýzy těchto hlášení a navazujících opatření. Pokud na některém letišti po dobu tří let překročí hluk limity stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví, bude mít Úřad pro civilní letectví právo rozhodnout o přijetí potřebných opatření.

Novela také zvyšuje nejvyšší povolenou hmotnost leteckých modelů z nynějších 20 kilogramů na 25 kilogramů. Do této hranice ještě nejsou považovány podle zákona za letadla. Protože jiné země měly tento limit vyšší, působilo to podle poslanců problémy při účasti zahraničních modelářů na soutěžích v Česku.

Projednávání novely ve Sněmovně provázely rozsáhlé debaty nad řešením majetkoprávních sporů mezi vlastníky a provozovateli letišť. Spor se týkal ministerstev obrany a dopravy. Ministerstvo obrany se obávalo toho, že by mohlo na základě jednoho z pozměňovacích návrhů přijít o letiště Plzeň Líně. Poslanci nakonec žádný návrh v tomto směru nepřijali.

Novela upravuje také povinnosti při hlášení události v civilním letectví.

Zdroj: ČTK