[quote]Česká republika míří k většímu využívání CNG v dopravě a logistice. V loňském roce dosáhla spotřeba stlačeného zemního plynu CNG pro dopravu v ČR rekordních 43,6 milionů m3. Meziroční nárůst tak činil 46 procent, o 10 procent více než v předešlém roce. Spotřebu zčásti táhne státní podpora na pořízení CNG autobusů, přes 90 procent všech CNG automobilů však jsou osobní a lehká užitková vozidla.[/quote]

V nákladní kamionové dopravě se CNG uplatňuje především tam, kde vozidla najedou velký počet kilometrů. Například společnost Kofola – Santa Trans má již dvanáct nákladních CNG vozů a letos v létě jí přibude 12 dalších. Bude tak mít asi čtvrtinu svého vozového parku na CNG.

S nákladními vozy na CNG jezdí u nás třeba také společnost DB Schenker, která v letošním roce plánuje investice do nákupu dalších automobilů na CNG a celosvětově se zavázala, že mezi roky 2006 a 2020 sníží emise ze svých dopravních prostředků celkově o 20 procent,“ uvedl místopředseda Rady Českého plynárenského svazu Jiří Šimek.

Dále se využívají třeba i vozy značky Renault Trucks jako například komunální vozy nebo vozy IVECO Daily pro zásobování a rozvozy nápojů, pekařských výrobků a podobně. Jen v roce 2015 bylo v Praze do provozu uvedeno dalších 22 CNG komunálních vozidel, celkově jich tak v hlavním městě jezdí již 107,“ dodal Jiří Šimek.

Pro kamionovou dopravu je ještě výhodnější používat jako palivo zkapalněný zemní plyn (LNG), neboť umožňuje zvýšit celkový dojezd vozidla až na 1200 kilometrů. Rozvoj LNG se teprve u nás chystá. V roce 2017 by měly být otevřeny v ČR první dvě LNG stanice, jedna ve středních Čechách a druhá na Moravě. Do roku 2025 se pro Česko počítá s pěti stanicemi, které by měly stačit. V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic, letos by mělo přibýt dalších 50. Do pěti až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat velmi výrazně, a to zejména pro nákladní a autobusovou dopravu. Odhaduje se, že v roce 2030 bude u nás jezdit nejméně 1 300 LNG vozidel.

Česká plynárenská společnost přispívá k rozvoji používání CNG v dopravě a logistice řadou způsobů, finančně, propagačně atp. Už před 10 lety se plynárenské společnosti dohodly s českým státem na řadě opatření a podpoře využití CNG v dopravě. Dnes jezdí v ČR 13 až 14 tisíc vozidel na plyn, tedy třicetkrát více než před 10 lety. Přáli bychom si však, aby bylo vozů více a dříve se naplňovaly cíle Národního akčního plánu čisté mobility. Do roku 2020 bychom chtěli mít 100 tisíc vozidel na CNG, ovšem uvědomujeme si, že to je hodně ambiciózní cíl,“ dodal Jiří Šimek.

CNG pohání manipulační techniku

Výhodou manipulační techniky s pohonem na CNG jsou jednoznačně úspory a nízké či téměř žádné emise. „Z praxe Linde Material Handling Česká republika (Linde MH), která dodává CNG vozíky na český trh již od roku 2005, vyplývá, že provozovatelé zpravidla ušetří přibližně polovinu nákladů na pohonné hmoty ve srovnání s vozíky dieselovými. Výhodou totiž je, že při používání manipulační techniky na CNG jsou využívány privátní plnicí stanice, které dokážou vyrobit kilogram stlačeného zemního plynu za ceny výrazně nižší, než jaké jsou na veřejných plnicích stanicích,“ řekl k problematice využívání CNG Ing. Martin Petřík, vedoucí oddělení marketing Linde MH.

Výstavba plnicí stanice je dnes již zcela standardizovanou záležitostí. Linde MH nabízí svým zákazníkům řešení na klíč s přesnou kalkulací dosažitelných úspor. Celá dodávka CNG technologie, včetně vozíků i plnicí stanice, může být financována prostřednictvím leasingu. Výhodou je také bezpečnost při provozu a plnění a nezcizitelnost tohoto moderního paliva,“ dodal Martin Petřík.

Linde MH dodává vozíky na CNG více než deset let. Působí v roli generálního dodavatele a dodává nejenom CNG vozíky, ale i technologii plnicích stanic. Všemu předchází optimalizační studie zaměřená na velikost očekávaných úspor a rychlost návratu investice. Jak konstatuje Ing. Jindřich Kotyza, jednatel a ředitel Linde MH, doba návratnosti investice do plnicí stanice se pohybuje mezi jedním až třemi roky: „Nejrychlejší návratnost jsme zatím zaznamenali u projektu s 23 vozíky na CNG, kdy doba návratnosti činila méně než jeden rok.“

Linde MH také využívá vlastní plnicí stanici pro tankování svých CNG vozidel pro obchodní zástupce a servisní techniky. I to byl totiž jeden z cílů – získat vlastní zkušenosti z provozu manipulační techniky a vozidel na CNG.

Pokud má uživatel do svého podniku zaveden zemní plyn, je výstavba vlastní plnicí stanice určitě výhodnou investicí. Pro plnění vozidel se totiž používá zemní plyn z běžné plynovodní sítě, který je stlačován na tlak okolo 200 barů. Cena za výrobu (stlačení) 1 kg CNG při použití vlastní plnicí stanice se pohybuje v současné době od cca 16 Kč/kg, pro srovnání, na veřejných čerpacích stanicích je to okolo 25,50 Kč za 1 kg. Tím větší jsou pak úspory pro provoz CNG vysokozdvižných vozíků a dalších vozidel – například dodávkových vozů pro servisní techniky nebo osobních vozů pro obchodní zástupce. Podobným způsobem to má Linde MH řešeno už od roku 2012 a aktuálně provozuje flotilu 37 osobních vozů s pohonem na CNG,“ zdůraznil Martin Petřík.

CNG jako palivo je zařazeno do IV. třídy nebezpečnosti a jeho používání je dokonce bezpečnější, než je například využívání motorové nafty či LPG. To vše díky vyspělé technologii a bezpečnostním pojistkám, které brání nebezpečí výbuchu dokonce i v případě požáru v objektu a podobně. Zemní plyn je lehčí než vzduch, a pokud by došlo k jeho úniku, snadno se rozptýlí do ovzduší.

Vlastní plnicí stanice

Každý investor a budoucí provozovatel plnicí stanice na CNG by si měl nejprve zodpovědět otázku, jestli z tohoto zařízení bude plnit pouze vlastní služební vozidla, nebo zda bude plnička sloužit i k prodeji paliva veřejnosti či spřáteleným firmám například v průmyslovém areálu. Dalším kritériem pro volbu správné technologie je počet a typ plněných vozidel, zda půjde o osobní automobily, vysokozdvižné vozíky, dodávky, kamiony či autobusy, případně kombinaci všech uvedených typů. Dobré je také znát tlak zemního plynu dostupného v plynovodu.

„Na základě všech těchto informací si pak lze udělat představu o optimální konfiguraci technologie pro výrobu a výdej CNG vč. stavby a legislativních požadavků. Obecně řečeno, dopravci či logistické firmy budující vlastní plnicí stanici potřebují kompresorovou stanici a výdejní stojan či obdobné výdejní zařízení,“ vysvětlil manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Václav Král.

Kompresorová stanice je vybavena jedním nebo více kompresory, které plyn z přípojky stlačují na maximálně 300 barů a takto stlačený plyn pak zpravidla ukládají do tlakových zásobníků, z nichž se potom přetlakem přes výdejní stojan plní vozidla. Rychlost plnění vozidel je obdobná rychlosti plnění benzínem nebo naftou.

Kompresorová stanice je dále vybavena řídicím systémem, sušičem, který zbavuje zemní plyn vlhkosti, zásobníkem CNG s několika sekcemi a řadou dalších komponentů a bezpečnostních prvků. Pomocí vysokotlakých trubek je zásobník spojen s výdejním stojanem nebo obdobným zařízením. Výdejní zařízení slouží k plnění jednotlivých vozidel pomocí hadic s koncovkami NGV1 pro osobní a dodávková vozidla nebo NGV2 pro nákladní vozidla a autobusy. U veřejných čerpacích stanic je výdejní stojan doplněn ještě platebním terminálem.

MOTOR JIKOV GROUP nabízí kompletní sortiment plnicích technologií CNG od malých, domácích plniček, přes vnitropodniková řešení až po velké veřejné čerpací stanice. Každému zájemci připravíme individuální kalkulaci kapacity plnicí technologie, úspor a návratnosti investice, založenou na našich praktických zkušenostech ze stovek instalací u našich zákazníků v celé Evropě. Provádíme dodávky vysoce efektivních a spolehlivých CNG technologií, stavby plniček na klíč, projekční a inženýringové práce, instalaci a servis včetně financování výstavby plniček CNG. Naším cílem je vždy navrhnout a postavit stanici optimální velikosti, vyhovující jak současným, tak i budoucím potřebám zákazníka,“ dodal Václav Král.

Jak financovat techniku na CNG

Zájemcům o financování, podnikatelům i soukromým osobám nabízíme prostřednictvím sítě vlastních poboček finanční služby v oblasti financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky. Produkty zákazníkům je společnost schopna podle preferencí zákazníka nabídnout nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě (osobní přístup v každém regionu ČR) či rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku. ČSOB Leasing poskytuje financování pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008,“ řekl Jakub Marek, key account manager ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing, a.s. je svým zákazníkům schopen nabídnout komplexní škálu produktů, a to samozřejmě i pro CNG techniku, která začíná být napříč všemi segmenty čím dál oblíbenější. V segmentu manipulační techniky se již jedná o celkem standardní techniku, v segmentu dopravní techniky nás větší boom teprve čeká. I z tohoto důvodu připravuje ČSOB Leasing kampaň na podporu financování alternativních pohonů, včetně CNG, kterou bychom měli svým zákazníkům brzy představit. Tato kampaň by měla nabídnout zvýhodněné podmínky financování pro alternativně smýšlející zákazníky. Pod tím si můžete představit zvýhodněné sazby pojištění, zvýhodněné úrokové sazby, mimořádné splátky zdarma v průběhu celého kontraktu a možnost financování v délce až 8 let.

Načasování této kampaně není náhodné, jelikož následuje Národní akční plán čisté mobility, v jehož rámci je také plánována podpora alternativních pohonů, včetně CNG. První výzva z tohoto plánu by měla být podle prvotní informace vyhlášena ke konci roku 2016,“ dodal Jakub Marek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno